Příběh z praxe

„Přišla jsem ráno do kuchyně a na stole ležel od mé malé dcery dotazník s prosbou, ať zakroužkuji správnou odpověď. U každé otázky bylo ano – ne.

Jsi se mnou spokojená?

Jsem na tebe zlá?

Stydíš se za mne?

Máš se mnou zbytečné trápení?

Myslíš si o mě něco špatného?

A já seděla u stolu, četla jsem otázky a viděla samu sebe jako malou, jak jsem stejné otázky chtěla položit své mámě, ale z velkého strachu jsem to neudělala“.

Matka dvou dětí, týraná svou matkou

I já jsem prosila Pannu Marii, co mám dělat, jak mám napravit svá „selhání“ vůči svým dětem. A najednou jsem byla ve svém srdci, otevřelo se mi v něm místo bezpečí. Pochopila jsem, že je pro mé děti. Začala jsem tam zvát vnitřní děti svých dospívajících dcer. Chovala jsem je tam, houpala, naslouchala. Snažila jsem se jim doplnit to, co jsem nebyla schopná dát v období, kdy to nejvíce potřebovaly. Stále ten prostor je pro ně v mém srdci připravený. Může to vypadat složitě, ale není to tak. Následující modlitba vám toto místo v srdci pomůže probudit.

Modlitba matky

Do tebe mé milované dítě, nechť proudí světlo, jež obejmout tě může.

Jeho paprsky provází teplem své Lásky na hnutí tvého srdce.

Myslím na tebe svými nejradostnějšími myšlenkami, aby tě posilovaly, aby tě nesly, aby tě rozjasňovaly na každém kroku tvého života.

Nechť nejlaskavější vibrace mého srdce se spojí s tvou životní vůlí, jež by takto posílená se uplatňovala ve všem světě vždy více a více skrze sama sebe.

A duše mého dítěte buď mnou vedena dle tvé vůle do duchovních světů.

Rudolf Steiner
 

Tato modlitba může být pro někoho obtížná, ale to nevadí. Jen ji nechte sebe působit, a pakliže je vám to příjemné, zkuste si procítit, jaké by to bylo, kdyby vám síla takovéto modlitby neustále pomáhala.