Práce s mužskou skupinou

Příběh z praxe, tak i jako příběhy mužů ze skupiny, velice názorně ukazuje příběh muže, jehož jedna část je stále vězněna matkou v Bráně Dospělosti. Pro mě to bylo nejsilnější setkání.

Příběh z praxe:

Matka se dozvěděla, že si syn psal s kamarádkou z chalupy. Rozjela se za ní a nutila ji vydat jejich emailovou korespondenci.

Muž, 30let, uznávaný ve svém oboru, dokončující doktorát

Tentokrát je přítomná ještě jedna žena – Zuzka, která zastupuje modlitbu matky. Modlitbu otce reprezentovala stará šamanská píseň. Pomáhá jak mužům, tak i dcerám.

Modlitba otce

Synu, teď vstáváš skrze sílu Nebe, vstáváš skrze záři Slunce a svit Měsíce.

Teď vstáváš skrze krásu Ohně a hlubinu Oceánu.

Teď vstáváš skrze rychlost Blesku a proudění Větru.

Teď vstáváš skrze pevnost Skály a stabilitu Země.

Teď vstáváš.

Rudolf Steiner

Tato modlitba doslova energeticky pomáhala mužům při uvolnění. V její energii, a v energii hudby Brány Dospělosti, kterou Jan bránu oživil, nakonec prošli všichni muži.