Meditace

21.2.2016

Milí meditující přátelé,
i tato meditace je trochu netradiční. Navazuje na předchozí a původně jsem myslela, že ji napíši jako pokračování hned za týden. Měla jsem ale počkat až do úplňku, aby si vše hezky sedlo. 
Tento rok má motto "vědomí na záměru" (L. Sůvová). Jinými slovy, pro co se rozhodneme, to prožijeme. Tak to tedy vyzkoušíme. Nejprve se pozdravte s Lunou, tak jak jste již zvyklí. Pro ty, co to ještě nedělali, tak si najděte klidné místo a dejte si záměr, že po 20 minut vás nebude nikdo rušit, ani neberte mobil. Jen se vnitřně zklidněte, pozdravte Lunu a poproste o pomoc a o vedení během celé meditace. 
Vezměte si karty, které máte rádi, a rozložte si je obrázkovou stranou nahoru. Jen je tak vnímejte, a potom si sami vyberte naprosto vědomě jednu kartu, která nese to, co byste chtěli prožívat tady a teď. Tím, že budete vybírat z karet obrázkovou stranou nahoru, budete je najednou vnímat trochu jinak, než jste zvyklí. Potom si naprosto vědomě napište: toto je mé rozhodnutí, chci prožívat a doplňte podle sebe..., to a to. A děkuji za to, že poznám proč, kdyby se mi to nesplnilo.
Toto cvičení vás naučí hodně o osobní zodpovědnosti a mnohému dalšímu. Pakliže narazíte na to, že tomu nevěříte, nejspíše vás blokuje v podvědomí vina, jako protipól víry /viz. v knize Velryba a muži nové doby/.

Poproste i Lunu, aby její ustupující síla uvolnila jemně a laskavě vše, co je třeba, tak jak to již znáte.

Krásný meditační prožitek, Marie Madeira

24.1.2016

Milí přátelé úplňkových meditací, tentokrát to bude trochu netradiční.

Spojte se sami se sebou, se svými duchovními přáteli, tak jak to již umíte. S Lunou. Dejte jim úctu a poproste je o vedení. Opakujte v duchu mantru: "Já dávám hodnotu sám/sama sobě a své boží podstatě. Dělám vše pro to, aby to dobré ve mně mohlo zářit." Vnímejte procesy, které to ve vás probudí. A prociťte v sobě, jak své dary a kvality nabídnut ostatním. Pomozte si malováním.

Možná se to zdá málo, ale není to tak.

Krásný úplňkový čas, Marie Madeira

26.12.2015

Milí přátelé, posílám několik podnětů k osobní práci do začátku nového roku.

Práce s hojností
Nejprve začněte tím, že si namalujete obraz staré doby ve vás. Tak, jak to již znáte tzn. nedominantní rukou a zavřenýma očima. Potom jej budete třeba přes vědomé pití vody rozpouštět – odpouštět. Nezapomeňte na uvolnění energetických vláken ze všech rovin. Poproste anděla strážného, aby celý proces hlídal a stejně tak i anděly, kteří mají na starosti tento přechod. Poté je potřeba vzít kreditní karty, hotovost: bankovky všech hodnot, i kovové mince, a očistit vše od energií staré doby a manipulace. Stejně tak jako i třeba smlouvy o spoření, stačí si i napsat čísla účtu na papír. Vše začněte čistit mantrou:

JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM 
ZÁKON ODPUŠTĚNÍ A FIALOVÉ SVĚTLO MĚNÍCÍ VEŠKERÁ MÁ PROVINĚNÍ.

Tak dlouho, jak to budete cítit. Je důležité vnímat i vnitřní obrazy, které se na to vážou. Klidně jděte do práce/ven a nechte doma hrát hudbu, která bude pomáhat rozpouštět vzorce staré doby navázané na hojnost a finance.

VNITŘNÍ HODNOTA, KTEROU DÁME SAMI SOBĚ BUDE TEN MAGNET, NA KTERÝ SE BUDE
PŘITAHOVAT HOJNOST NOVÉ DOBY.

Proto je důležité zvědomit si, co jste všechno již udělali, jaký kus cesty jste ušli. Napište si, čemu sami sobě dáváte nejvyšší hodnotu, a to nechte zářit a svítit, stejně tak i pět hodnot, podle kterých se rozhodujete a pět hodnot, na kterých stavíte.

Vytřidťe co nejvíce nepotřebných věcí jak uvnitř, tak vně.
Připravte si obrázek Nová DOBA ve mně a vědomě s ním meditujte. 
Intuitivní kresbou si namalujte dary v sobě vložené a zase se stejnou mantrou /Já Jsem/ je očistěte. Půjde to velmi rychle, jen se dočistí zbytky.

Přeji vám krásný vstup do nového roku, Marie Madeira

24.12.2015

Milí meditující přátelé, 
ze srdce vám přeji klidný a radostný vánoční čas. A velké díky vám všem za všechny meditační chvíle. Jsou zapsány v paměti Země a působí jako radostné dárky Matce Zemi. Poslední meditační úplněk tohoto roku je o to silnější, že je ve vánoční době. Ať se vám meditace líbí a buďte bdělí, jaké sny po ní budou přicházet.
s Láskou Marie Madeira

Psali jste báseň na papír a teď stejnou báseň alespoň jedenkrát napište NEdominantní rukou zrcadlově. To znamená praváci levou rukou od leva do prava. Dýchejte si při tom a vnímejte, jak se tím rozmotávají staré a blokující struktury v hlavě. A potom si celou báseň napište na holé tělo. Bude to působit jako léčivé tetování. V noci vám nápis doslova ožije a začne pomáhat v uvědomění si toho, kdo jste a kým jste.
Posílám ještě inspirativní cvičení, které je hodně účinné a je třeba ho udělat během vánoční doby – do tří králů.
Z tuhnoucí hmoty (prodává se v papírnictví) si začněte tvořit mističku ve tvaru srdce a vnímejte svým vnitřním zrakem procesy uvnitř sebe samých. Začněte si sami pro sebe zviditelňovat svá zamrznutí srdce. Potom jemně a s láskou ve své mističce rozsviťte svíčku. A užijte si pocit svobody.
Marie Madeira

25.11.2015

Milí meditující přátelé, tentokrát je úplňková meditace trochu odlišná. Velmi rychle přichází adventní doba, kterou můžeme vnímat jako přechodový most ze starého do nového. Další úplněk bude na Boží hod vánoční 25.12.
Abychom se udrželi ve vibracích, které nám pomohou zvládnout změny a výzvy, jak v osobní rovině, tak i ve společenské, navrhuji začít si každý den psát modlitbu Alfreda Baura až do dalšího úplňku. A zároveň vědomě pracovat s Andělem Měsíce. Tzn. v následujících dnech do novoluní, každý večer poprosit o vytažení a odvedení všech programů a přesvědčení, které by bránily žít obsah a poselství modlitby v praxi. Období od novoluní až do dalšího úplňku pak poproste Anděla Měsíce, aby jemně a laskavě začal vytahovat do vědomí obraz nové doby ve vás vložený. Pomocí tance, pohybu, malování čistěte vše, co se bude vyplavovat. zároveň vám tato modlitba pomůže neztratit napojení na adventní čas a sami sebe.

Modlitba A. Bauera:
JÁ člověk JSEM, Bůh rád mě má. Vše kolkolem mě světlo dá.
Anděl volá a vzduchem zní: "Jen neboj se, buď odvážný, svět na zemi je překrásný."

Krásný již skoroadventní čas, Marie

27.10.2015

Milí meditující přátelé. Pozdravte se s Andělem Měsíce, nabídněte mu kapku lásky ze svého srdce a poproste o pomoc. Klidně si dýchejte. Dech je spojovacím mostem mezi Univerzem a vaším tělem. Zároveň se skrze vědomé dýchání dostáváte do svého rezonančního pole. To svým dechem jemně oživte. Vnímejte, jak Anděl Měsíce vám láskyplně pomáhá při následujícím cvičení.
Vezměte si tužku a papír a na ten namalujte a napište jednu "věc", za kterou jste opravdu vděční. A potom běžte v představě zpátky do minulosti, kdy jste to neměli a prosili jste za to, abyste to měli. Na místo nejvíce vlevo si namalujte toto období. Klidně to může být symboly. Poté je důležité vysledovat, jaké kroky a jaká rozhodnutí jste udělali, že vás dovedla až k naplnění přání. Je důležité porozumět procesu, který jste sami tvořili, a který vyústil ve splnění přání. Je potřeba, abyste se znova rozpomenuli a ve své buněčné paměti si oživili schopnost rozhodnout se pro změnu, (když se rozhodneme pro změnu, začne k nám proudit síla, která nám pomáhá ji uskutečnit), přijmout zodpovědnost a mnohé další, dle vašeho individuálního scénáře. Dotknete se tak svého individuálního způsobu tvoření a zhmotnění toho, co jste chtěli. A protože je vždy něco za něco, podívejte se, co jste za to, že to máte, dali a také co jste se během celého procesu naučili. Získáte tak seznam svých osobních dovedností a nástrojů ke změně. Ve chvílích času si toto cvičení udělejte i s dalšími splněnými přáními.  

Potom si namalujte to, co vám chybí tady a teď. Vezměte si seznam, který jste si vytvořili a představte si, jak začínáte používat v této situaci nástroje ke změně. Vše si postupně zakreslujte, až se prokreslíte k tomu, co si přejete. Důležité je, aby situace na konečném obrázku přinesla štěstí a pohodu i vašim blízkým. Prociťte si, jestli vás to udělá opravdu šťastnými a jak byste s tím naložili, kdyby se to splnilo již následující den. Je to cvičení na jemné prohlédnutí svých blokujících mechanismů. 

Anděl Měsíce vám bude pomáhat, nasvítí, ukotví atd. Zároveň se i hodně naučíte.

Přeji vám krásnou meditační zkušenost se sebou samými a na závěr jen připomínám, že je opravdu potřeba do konce roku si napsat pět hodnot, na kterých stavím, a pět hodnot, podle kterých se rozhoduji.     Marie Madeira

28.9.2015

Milí přátelé, krásný svatováclavský čas.
Celý den budou v Čechách výjimečné energie, zesílené úplňkem. Je důležité přes den myslet na ochranu České země a vše je nachystáno tak, aby stačila myšlenka ke spuštění a začnou proudit silné energie ochran na naši zemi.

Co je opravdu potřeba udělat a dělat teď již pravidelně:
Je připravená NOVÁ SÍŤ VĚDOMÍ – KRISTOVA SÍŤ. Je nezbytně nutné, podporovat otevírání Kristových energií každodenní modlitbou Otčenáše, stačí česká verze. Je trojnost Krista – Ježíšek, mladý Ježíš a zrod Krista. Tuto "KVALITU ENERGIE" je potřeba mít na mysli.
A dále se otevřel čas, kdy jsou potřeba obyčejné lidské činy. Je nezbytně nutné NEDOVOLIT, aby diskuze na téma uprchlíků začaly rozdělovat rodiny. Nezapomeňte, že Aláh je v překladu síla. Královna nebe a Kristus je také síla, ovšem síla v lásce. 
Je velmi důležité začít se pravidelně modlit tuto kolektivní modlitbu:
                          "Děkuji za to, že se v českých lidech, kteří jdou pod vyšším vedením,
                           otevírá důvěra, která jim dává sílu sjednotit se,
                           hájit svou zem a její skutečné hodnoty."

Inspirace, k další meditaci (během dne) v těchto výjimečných energiích. Modlete se modlitbu za lásku, tak jak ji již znáte, a postupně každou větu očistěte modlitbou JÁ JSEM.
příklad: Děkuji za to, že prožívám lásku – JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM, ta mocná Boží Přítomnost ve mně, krystalickou energií rozpouštějící vše, co mi brání prožívat Lásku
             Děkuji za to, že Lásku rozpoznám – JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM, ...............
             Děkuji ze to, že Lásku vnímám
             Děkuji za to,  že Lásku dokážu poznat a přijímat
             Děkuji za to, že mě Láska absolutně naplňuje.
Na každou větu 3x zopakujte celou čistící modlitbu s JÁ JSEM.
Všichni jsem v posledních dnech, týdnech stále ještě procházeli zkouškou důvěry. Já si sama za sebe vzala inspiraci od Laďky Sůvové.
"Božství je touha obsáhnout Dobro, a všechny páky nastoluji, abych se stala, dobrým člověkem", opisuji si to rukou na papír a stále mi to pomáhá být v kontaktu s programem dobra, který máme všichni v sobě. A ten se spouští a pomáhá. 
Děkuji všem za meditační podporu. Věřte, že každý z vás je velmi důležitý. Při každé modlitbě Otčenáše, proste za spojení se s Kristovou sítí vědomí.   

Omlouvám se za zpoždění s uveřejněním meditace – vše, co je uvedeno platí i pro následující dny a vhodné to praktikovat pravidelně, nejlépe každý den.

Krásný čas všem. 
Marie Madeira

29.8.2015

Milí meditující přátelé,
blíží se konec srpna a hodně z nás je tomu rádo. Čistilo se hodně karmických věcí, vztahů. Mnozí jste procházeli zkouškou důvěry. Je opravdu důležité nechat si pomoci. Váš Anděl Strážný je vám vždy nablízku. Vždycky vás rád obejme a svým obětím mnohé může rozpustit. Vyzkoušejte si obětí svého Anděla Strážného ve spojení se silou úplňku – tím dnešní meditaci začněte, i zakončete. Stejně tak i dáním úcty svým vlastním upřímným způsobem Andělu Měsíce a ostatním duchovním bytostem.
Buďte pořádně ukotveni, protože v síle úplňku samotné obětí může hluboko ve vás vyvolat rozpor. Váš Anděl Strážný jej rozpustí.

Následující technika je hodně účinná. A v tomto silném měsíci je zvlášť důležitá.

Zkuste si představit člověka, nebo vztah s člověkem, kterému jste již odpustili. Potom ve své představě jděte na začátek cesty, kdy jste se rozhodli pro odpuštění. Představte si ho, jak vám dává do života třeba mísu hřebíků a sami propátrejte, v co jste hřebíky přeměnili, např. v úrodnou hlínu, kterou jste mu vrátili zpátky. Jistě vás napadne mnohem inteligentnější příměr, vůbec se mu nebraňte. Je to čistě na vás. 
Možná se vám vybaví více lidí a vy uvidíte, jak dlouhou cestu jste ušli. 

A teď si představte situaci, která vás dlouho trápí, nebo se vám vrací k dořešení. Představte si, co vám přichází od lidí, od člověka s touto situací spojeným. 
Představte si, kolik hřebíků je na míse, kterou jste dostali, ještě nepřeměněných. A teď poproste Anděla Měsíce, aby svým silným světlem nasvítil vaše hřebíky, které jste tam dali. Klidně si je barevně rozlište. Tento obraz celé situace je zároveň také ve vaší hlavě. A potom poproste Anděla Měsíce, aby ten celý obraz nasvítil i zespodu. Pak začínáte brát hřebík po hřebíku a skládat je do hvězdice. Nakonec je ze všech hřebíků krásná hvězda, která teď bude svítit na kořeny příčin vzniku celé situace. Nebo z nich vytvoříte řeku, která bude odplavovat vše staré. Pakliže jste někde v přírodě, nasbírejte si klacíky, nebo šišky apod. a celý proces udělejte i na zemi. Pakliže jste doma, udělejte si ho také, třeba se sirkami, špejlemi apod. Vnímejte, jak tím přeskládáváním se vám mění i obraz ve vaší hlavě
Pomocná věta:
Např. paní učitelko, jako dítěti jste mi předala mísu hřebíků. Já jsem to přijala, byla jsem poslušné dítě. Vše jsem již přeměnila a vracím vám to zpátky jako úrodnou půdu. Odpustila jsem vám, i když nesouhlasím s těmito způsoby, aspoň vím, co nechci a nebudu podporovat.
Vím, že vše je tak, jak má být.

Do tří dnů si vymalujte mandalu na vyčištění programu setrvávání ve starých způsobech myšlení.

Krásný, skoro již zářijový, čas, Marie Madeira

Přejít na stranu: « 1 2

Úvod » Meditace

Titul Velryba KNIHA od Marie Madeira již brzy najdete na novém na e-shopu a v těchto knihupectvích »