Meditace

Úplňková meditace 12. 11. 2019

Milí přátelé úplňkových meditací,

tato úplňková meditace je poslední meditací před adventním časem, který bude opravdu hodně důležitý a naše duše se již těší na krásné adventní energie. Potřebují se nadechnout a trochu načerpat léčivých energií. Jaké to jsou se dozvíte v knížce Naše tradice od paní Laďky Paterko. Jen připomínám :-) Společnost je hodně nemocná a i proto je důležité, aby se co nejvíce lidí začalo spojovat skrze vědomě žité tradice. A adventní čas je k tomuto jak dělaný :-) 
 
Při meditaci s paní Janou na to, jak pomoci České zemi přišlo poselství, které jsme začaly realizovat. Na www.avor.cz se dozvíte více. Než začneme meditaci, tak koho tento projekt oslovil, prosím, pošlete ho dále jako seberozvojový seminář. Do firem, do státních podniků, je ještě i pár míst pro jednotlivce z řad veřejnosti. Kdo by chtěl znát více podrobností, tak mi prosím napište na marie@avor.cz  Mohu poslat i obsahy dvou přednáškových bloků. Část meditace bude tedy věnována i probuzení touhy v českém člověku po vzdělání, po znalosti svých kořenů a rozpomenutí se na úkol, který jako Češi máme.
 
Nejprve se svým osobitým způsobem propojte s Andělem Měsíce, se svým Andělem Strážným. Potom začněte v klidu dýchat. Vnímejte své srdce, jemně se ho začněte dotýkat, hladit, dokud se s ním pocitově nepropojíte. Vnímejte své tělo, pevně a stabilně usazené na zemi. Postupně začněte posílat dech do všech částí svého těla. Potom vraťte pozornost svému srdci. Vaše celé tělo dýchá a vy začínáte přes dech, ve spojení s energií lásky a úcty vašeho srdce, posílat slovo DĚKUJI  Duchu České země, Bytostem, Přírodě. Nic neočekávejte. Vnímejte i celé své tělo, jak pro každou vaší buňku je toto DĚKUJI důležité. Koncentrujte svoji energii pouze na tento proces.  Postupně budete cítit, jak je vaše DĚKUJI přijímané. Stále buďte v tomto procesu již vzájemné výměny. 
Pakliže to tak budte cítit, začínáte opakovat: děkuji za to, že se v českém člověku probouzí touha rozumět a vnímat  sám sebe, znát své kořeny, své směrování v osobní i společenské rovině. Děkuji, že tato znalost nás znovuspojuje s Přírodou a s jejím vedením. Následně dýcháte se slovy PŘIJÍMÁM vedení PŘÍRODY. Dýchejte a nechte vše na sebe působit.
Potom zase přes dech posíláte DĚKUJI, že jsem vedena Přírodou, Andělem Strážným k  vědomí si  hodnoty svého domova, země, kultury. A děkuji, že toto žiji. 
Poděkujte všem duchovním přátelům za pomoc a provázení meditací.
 
Pakliže toto cvičení děláte opravdu upřímně, budete sami cítit, jak se zjemňujete, jak se vám navyšuje energie. Potom kdykoli si vzpomenete, nebo budete mít možnost, dělejte toto cvičení v Přírodě.  Třeba v objetí se stromem :-) 
 
Krásný podzimní čas
Marie 

10.4.2017

Milí přátelé,
tentokrát úplněk vychází na tzv. Svatý týden. Tak se nazývá týden před Velikonocemi – svátky osobní proměny.

"Původní učení Krista je překrásným vyjádřením lásky, víry, pokory, oddanosti, odpuštění, zrady, zapření a znovuzrození kvality v nás." L. Paterko

Minulá meditace byla věnována Lásce, v zaměřenosti do sebe. Tato meditace je věnována vyjádřením vděčnosti stromům a jejich léčení, tak jako i všem neviditelným bytostem Přírody. S tímto záměrem vděčnosti se spojte s Andělem Měsíce z místa svého srdce. Stromy nás vedou ze své podstaty ke světlu. A je velmi důležité, abychom jim touto meditací dali najevo, jak jsou pro nás důležití. Pakliže jste již ve spojení se svým osobním stromem, budete moci svým vnitřním zrakem sledovat reakci stromů. Vstupte do svého srdce a jen mu dejte signál, že potřebujete kapičku lásky pro stromy. Vnímejte moudrost svého srdce, jak na to reaguje, a následně si představte paprsek světla, jak tuto kapičku, do které jste vložili energii vděčnosti, nese k Andělu Měsíce a poproste ho, aby svou měsíční září, obohacenou o lidskou lásku a vděčnost, zalil všechny stromy, celou Přírodu. A dále jen již vnímejte, co se odehrává ve vašem vnitřním světě. Nechte v sobě probudit úžas z otevření se Přírody pro vás a vnímejte.

Krásný předvelikonoční i velikonoční čas, Marie

Úryvek z knihy Naše Tradice (L. Paterko)

Ve středu 12.4. je Škaredá středa, den energie zrady, kdy máme možnost přijít na to, jestli jsme zradili – koho? sebe? a následně si s tím pracovat.

Zelený čtvrtek – den, který se nese ve znamení odpuštění.

Velký Pátek – patří k energeticky nejsilnějším dnům roku, je ve znamení energie uzdravení, uctíme gnómy a bytosti mlékem nalitým na kůru, na louku, apod.

Bílá sobota – proudí energie čistoty, je ve znamení živlu vody a ohně. voda nabraná ze studánky je léčivá.

Velikonoční neděle – den oslavy znovuzrození v nás, oslava života a hojnosti.

10.3.2017

Milí meditující přátelé, tentokrát bez jakékoli přípravy si přečtěte text a nechte se vést.:–D

Úplňková meditace – SMÍR
"...a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu: Kdybych mluvil jazyky andělskými, ale Lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale Lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale Lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. 
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá, a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. At ́se děje cokoli, Láska vydrží, Láska věří, Láska má naději, Láska vytrvá. 
Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky, ty ustanou, poznání, to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné, až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
A tak zůstává Víra Naděje Láska – ale největší z trojice je Láska." 1.list Korintským Nový zákon

Děkuji za to, že energie smíru proudí do celého mého systému a veškeré mé "konfliktní části mého já" se jí otevírají, přijímají ji, nechávají se jí naplnit. Děkuji za to, že rozbouřené hladiny ve mně, vědomé i nevědomé, tato energie smíru prostupuje. Vědomě ji přijímejte a následně ji rozveďte ke všem orgánům, doslova ji vdechujte do celého svého systému...

Poté si znovu přečtěte celý předchozí text o Lásce. Vnímejte, jak anděl Měsíce na vás s Láskou vylévá svou léčivou energii. Otevřete se jeho vnímání, rozhovoru s ním. Věřte tomu, že stále jsme pod laskavým vedením a ochranou duchovních přátel.

Smysluplný postní čas, Marie Madeira

11.2.2017

Milí meditující přátelé,
dnešní úplňková meditace je trochu netradiční. Má název Zákon proměny a je známá pod jménem Prostá modlitba. Možná ji i mnozí znáte, stejně tak jako i příběh cesty, který ji vynesl na světlo ze tmy. Celý příběh této modlitby je uveřejněn v knize Kniha pastýřova od Joann Davis. Jen si ji v klidu přečtěte a nechte ji na sebe působit. Vnímejte všechny pocity, které ve vás vzbudí. Pomalu si ji přečtěte třikrát za sebou. 


MODLITBA
Učiň mě nástrojem svého pokoje,
kde je nenávist, ať rozsévám lásku,
kde je křivda, ať rozsévám odpuštění
kde je pochybnost, ať rozsévám víru,
kde je zoufalství, ať rozsévám naději,
kde je smutek, ať rozsévám radost,
kde je temnota, ať rozsévám světlo,
protože kdo dává, ten dostává,
když odpouštíme, je i nám odpuštěno,
a když umíráme, jsme zrozeni k životu věčnému.
Neboť tak zní Zákon Proměny.

Po každém přečtení nejprve krátce VYDECHNĚTE, a potom se zhluboka nadechněte. A mějte na paměti, že začínáme vždy sami u sebe. Takže si jen udělejte krátké putování vaší vnitřní krajinou. Zastavte se u každého orgánu a vnímejte, co se v něm odehrává, a pakliže tam najdete nerovnováhu, použijte Zákon proměny. Např. najdete nerovnováhu v ledvinách, jen klidně opakujte Zákon proměny a nechte působit. Je opravdu důležité věnovat pozornost fyzickému tělu a zdraví. 
Jak je pro nás často obtížné prakticky uchopit, co to znamená jít cestou dobrého člověka, tak i tato modlitba může být odpovědí.

Krásný meditační čas, Marie

12.1.2017

Milí meditující přátelé,

pro většinu z nás je krásná zima a my, v bezpečí a teple svého domova, svým osobitým způsobem pozdravíme Anděla Měsíce. Spojte se sami se sebou a jen tak, hravou formou si řekněte, že právě teď zkusíte vyzkoumat, co se máte naučit. Jinými slovy, co je pro vás důležité se učit právě teď. Můžete objevit cokoli. Ať již v rovině vztahové – lásce, odpuštění, zdravému naštvání, komunikaci s někým atd., nebo pracovní. Např. novému jazyku, novým pracovním dovednostem.... Podle šamanské filosofie to, co se máme naučit, leží za naším bezpečným bodem. To je něco, jako naše vnitřní osobní značka, kterou jsme si vytvořili převážně v dětství a která nás vždy vrátí k tomu, co je nám dobře známé, v čem se umíme pohybovat. Ti z vás, kdo pracují sami na sobě delší čas, můžete pocítit nechuť. Zase mám posouvat dál svůj bezpečný bod? Kolikrát ještě? Neřešte kolikrát. Jsme v procesu růstu a učení se. A tak to prostě je. Nač proti tomu rebelovat? Možná při vytrvalém posouvání svého bezpečného bodu nakonec objevíme strach otevřít se Lásce. 
A teď praktické cvičení. Vezměte si papír a namalujte ne něj jednoduchou kresbu postavičky, která bude znázorňovat vás samotné. Vnímejte své tělo a zeptejte se ho, kde leží váš bezpečný bod? Jakmile ten bod – místo objevíte ve svém těle, tak jej zakreslete do svého panáčka. Vnímejte, jak je daleko od vašeho srdce. Poté se znovu nalaďte na anděla Měsíce a pozvěte ho k sobě domů. Vnímejte jeho krásu, moudrost, hlubokou laskavost, se kterou vám přišel i pomoci. Poproste ho, aby vám pomohl posunout váš bezpečný bod. Anděl Měsíce vám naplňuje celý váš prostor. Samozřejmě v té intenzitě, na kterou jste připraveni. Poté společně posouváte svůj bod bezpečí. Spojte se svým vědomím, se svým bodem uvnitř fyzického těla a následně tak, jak budete posouvat tužkou svůj bod na obrázku, vnímejte, jak se posouvá i ve vašem těle. Nedělejte nic na chtění. Jde o to, si to vyzkoušet v síle úplňku, kdy je muž. a žen. energie v rovnováze, abyste získali nový nástroj práce se sebou samými. Anděl Měsíce vás prostupuje, pomáháte dechem rozdýchávat blokující emoce. Najednou ucítíte, jak se něco hluboko ve vás pohnulo, jako když se něco zvedá ze samého dna moře. Jen v klidu dýcháte. Bod bezpečí – něco jako zarezlá kotva se uvolnil. Celým tělem se dáváte pomalu do pohybu a přes pohyb, nebo následný tanec, vyplouváte za svůj bod bezpečí. Intuitivním pohybem – tancem posilujete bytí v novém. Anděl měsíce vám stále pomáhá, dle vaší individuality. Poproste ho, abyste ve snu porozuměli, co je teď pro vás důležité se učit. S láskou a úctou mu poděkujte a svým způsobem, tak jak jste zvyklí, ukončete meditaci. Nezapomeňte poprosit, aby sen byl srozumitelný a abyste si ho zapamatovali. Tužku a papír si dejte raději k posteli. 
Krásný meditační čas a ať nezbytné posuny v tomto roce jsou v lehkosti a jemnosti.
Marie Madeira

19.12.2016

Milí přátelé, 
posílám slíbenou meditaci na Slunovrat. Pusťte si "zpěv" Země, kterou nahrála NASA, zde. Nechte celou hudbu na sebe působit a následně si jen myšlenkou zaktivujte "zákon": jak uvnitř, tak vně. Vnímejte, jak hluboko ve vás se probouzí osobní zpěv Země a propojuje se s poslouchanou hudbou. A začínáte se otevírat Slunovratu. Vnímejte srdce, rozdýchejte si vibrace svého srdce a nechte je jít naproti Slunovratu, a tímto se s ním spojujete. Začínáte se modlit Aramejský Otčenáš (viz níže) a nakonec, pakliže to tak cítíte, si dáváte svými slovy záměr jít cestou dobrého člověka a děkujete za to, že jste na této cestě vedeni a je vám stále pomáháno ze samého Zdroje.
Ať vás vánoční energie obejmou a vynahradí a doplní vše, co potřebujete.

Děkuji všem za společné nejen meditační chvíle.

S láskou Marie Madeira  

ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ
Ty jenž zrozuješ, Otče–Matko Kosmu,
soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku.
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak ve všech formách.
Dopřej nám náš denní chléb i vhled – tolik, kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
Vpravdě – síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy.

Amen

14.12.2016

Milí meditující přátelé, 
poslední úplňková meditace tohoto roku (bude však ještě letos zveřejněna slunovratová) je inspirována kolegou, který přesně vystihl podstatu vyhladovělosti a označil ji jako trychtýře, kterými stále ztrácíme energii. A tak tato meditace bude zaměřená na "zavření " těchto odtoků energie.
Jsou témata, která často řešíme stále dokola a dokola a která mají zdroj ve vyhladovělosti po něčem, čeho se nám nedostávalo. Mnoho lidí řeší nedostatek lásky, absenci lásky. Následně je to vede na duchovní cestu a Vesmír, Matka Země nám začínají tuto vyhladovělost doplňovat. Prostřednictvím přátel, úspěchů, hezkých chvil atd. Protože ale ta vyhladovělost má tvar trychtýře, nebo tak působí, stále toho není dost a vlastně ani nemůže být, dokud se trychtýř neuzavře a následně neodloží. Mechanismus oběti v nás ale proti tomu může protestovat. Pakliže je to váš případ, jen to pozorujte a rozhodněte se po svém. Je to jen mechanismus.
Meditaci začněte tak, jak jste zvyklí. Poté poproste Lunu, aby vám nasvítila vaše základní trychtýře. Nedávejte si jich více než tři. A potom si začněte zvědomovat, čím vám tyto trychtýře byly doplňovány a to vše do nich vmalujte, vepište. Jakmile budete cítit, že to je jen vaše rozhodnutí, tak v průběhu malování uzavřete trychtýř. Jednoduše mu namalujte dno. Ale naprosto vědomým způsobem. Vnímejte, co se děje ve vašem těle. Následně se zhluboka nadechněte a vše ještě trochu více vydechněte. Tak, jak budete domalovávat trychtýře, vnímejte i své ego, nakolik protestuje a nakolik je nespokojené, protože jeho představa, jak má být vše doplněno, je jiná. Jen vše pozorujte, držte se svého rozhodnutí uzavřít trychtýře a za chvíli tlaky a odpory ega pominou. Klidně poproste svého anděla strážného, aby objal všechny části vašeho já, které protestují, jsou v negaci vůči celému procesu. Klidně si dýchejte a vše se zklidní.
Trychtýře jsou doplněny a ty které nebudou, tak poproste Matku Zemi a Vesmír o doplnění. Čas adventní a vánoční je pro toto ten nejlepší. Poté buďte bdělí, abyste nepropásli čas a formu doplňování. Často se při tomto cvičení najednou ve vás zrodí vděčnost. A to je moc dobře. Držte si ji a pěstujte si ji. Je to naše velká pomocnice.
Adventní a vánoční energie jsou krásné a velkým dárkem pro nás. Z mého pohledu je ještě důležité, aby si každý sám za sebe udělal rozhodnutí o tom, jestli chce jít cestou dobrého člověka, a porosit o vedení a o rozpoznání této cesty. Toto rozhodnutí je ale samozřejmě na každém z nás.

Na závěr ještě podnětné info z knihy Naše tradice od Laďky Sůvové – Paterko: 
Jak proudí energie na Štědrý den: v 8 hodin ráno nás probouzí pokora a vděk, polední hodina sebou nese energii trpělivosti. Pozor na 15. hodinu – přichází na pár okamžiků energie pokání, která se projevuje u většiny lidí formou lítostivosti, výměny názorů atd. Východ první hvězdy je světlo, které k nám přichází a zvěstuje přeměnu v nás. A tehdy zapalujeme svíce. Kolem 18. hodiny přichází energie míru. Hodinu před půlnocí se snáší energie splněných přání, každý si můžeme přání napsat, vyslovit ho nahlas a poté papír spálit v ohni. A ještě nakonec krásnou modlitbu od Laďky, která je obohacením pro všechny:

"Děkuji, že Boží láska, síla, spravedlnost a moudrost provází naši rodinu, stejně jako zdraví, radost a hojnost. Naší kvalitou je vzájemná úcta a respekt."

V úterý tu najdete meditaci ke slunovratu.

Krásný adventní a vánoční čas. Marie

14.11.2016

Milí meditující přátelé,
tato dnešní úplňková meditace navazuje na předchozí. Tentokrát budeme nahlížet na to, jak máme zpracované odmítnutí. Použiji k tomu cvičení, které již někteří znáte z Velryby. Vše píši v ženském rodě, takže muži si to obrátí. Nejprve, jako vždy, je potřeba se spojit se sebou samými a následně s Lunou. Jinak každý máme svého osobního Měsíčního a Slunečního Anděla. Krásně o tom píše paní Božena Koubová. Vezměte si dva papíry a rozdělte si každý na tři sloupce. Jeden papír je na partnerské vztahy a druhý na ostatní vztahy, které vás v životě ovlivnily (kamarádi, učitelé atd.). Do prostředního sloupce si napište jména těch, které považujete ve svém životě za stěžejní. Vlevo si napište a prociťte si, s čím jste do vztahu vstupovala (záměry, očekávání, představy atd.) a do pravého sloupce si napište, jaká jste z toho vztahu vystupovala, co jste se naučila, nebo naopak, co jste se snažila vytěsnit. Prociťte si míru odpuštění, přijetí, smíření. Toto cvičení vám pomůže rozkrýt vaše partnerské a vztahové vzorce. U partnerských vztahů to zkuste i obráceně. Navnímejte, jaký muž do vztahu s vámi vstupoval a jaký muž z něj vystupoval. Lépe tak přijmete, že i ve vztazích jsme ve škole učení se a vzájemné pomoci růstu.
Vnímejte sílu úplňku, ať již viditelnou zrakem, nebo ne, vezměte si pastelky a za každý vztah namalujte část květiny – růže. Vnímejte své pocity při malování trnů, lístečků květu. Jemným způsobem v sobě za pomoci Anděla Luny, přijímáte. Do ničeho se nenuťte, vnímejte i jak se mění síla stonku růže v závislosti na síle trnů. Potom si namalujte z čeho vaše růže vyrostla. Z jakého modelu rodičovského vztahu a dalšího? Je tam ještě nějaké odmítání, nebo je již vše zpracováno? Vaše pocity vám budou odpovědí. Pakliže to, z čeho vyrůstá vaše růže, bude ještě těžké, tak ji s láskou "přesaďte" se slovy – toto je vaše, to nechávám u vás. Děkuji za tu zkušenost a za .....sami si doplňte. "Přesaďte" znamená, že si sami namalujete, z čeho si přejete, aby vaše osobní růže čerpala, vyživovala se.
Blíží se advent a vaše růže na obrázku, symbolizující vaší osobní cestu růstu, má možnost se v krásných adventních energiích rozvinout a vyléčit.

Krásný úplňkově–meditační čas, Marie

13.10.2016

Milí meditující přátelé,
tuto meditaci je zvlášť vhodné dělat za úplňku. Jin a jang působí nejvíce v rovnováze. Jen si na začátek připomeneme 4 základní mužské archetypy – milovník, král, bojovník, mág. Skrze vědomé rozklíčování, jak působí ve vašich životech, můžete lépe uchopit svého vnitřního muže.
Ženy: Zkuste si jen tak pohrát a namalujte si kruh znázorňující váš měsíční cyklus, kde bude panna, matka, čarodějka a ta, co mluví s Bohyní (menstruace). Zkuste si jen tak, pro svůj pocit, přiřadit k panně milovníka, k matce krále, k čarodějce bojovníka, k té co mluví s Bohyní mága. Jen tak vnímejte, co to dělá s vámi, jak vaše panna vnímá milovníka atd. Lehčeji tímto rozkryjete vztah mezi vaším vnitřním mužem a vnitřní ženou. Muži si nejprve procítí své mužské archetypy, kterým vědomě ukáží svou animu. Nevadí, jestli se svou ženskou částí nejste ještě v kontaktu. Stačí to udělat mentálně a jen vnímat pocity v těle.

Prociťujte sílu Měsíce a otevřete se technice Hooponopono. Jen připomínám, je to prastará havajská technika s hlubokými léčivými účinky. Její podstata spočívá ve vědomém oslovování sebe samých, svých nejhlubších dimenzí s následnou prosbou o odpuštění za to, co po nás zůstalo a co nám brání teď prožívat to, po čem toužíme. Tím nastává proces čištění a uvolňování starých energií.

Muži začínají u svých archetypů, ženy u svých ženských aspektů. Je třeba pročistit celý kruh. Příklad pro ženy: obejměte svou pannu a začněte ji pomalu s láskou opakovat Miluji tě, omlouvám se ti, prosím odpusť mi, že i po mně tady kdysi na Zemi zůstaly energie, které nám teď brání prožívat lásku muže, vědomé milování, projevit sebe samu atd. Energie, které nám teď způsobují bolest, absenci milování atd. atd. Sami si najděte to, co je vaše. Opakujete mantru Hooponopono tak dlouho, dokud nebudete vnímat úlevu a odpověď vaší panny. Stejným způsobem se spojte s aspektem matky, čarodějky, té,co mluví s Bohyní. Tak, jak postupně budete každé opakovat miluji tě, omlouvám se ti, prosím odpusť mi, …, bude postupně celý váš menstruační kruh sílit a začne pomalu dýchat. Jako kdyby již dlouho přesně na toto čekal. Hluboký výdech uvolní staré a nádech nadechne nové, již svobodné. Potom obejměte svého vnitřního muže a i jemu říkejte mantru Hooponopono. Muži postupují obráceně. 
Nakonec si namalujte obrázek vnitřní ženy a vnitřního muže na jeden papír a vnímejte, jaký mají vztah mezi sebou. Potom jim domalujte láskyplné prostředí Matky Země. Pakliže nemáte tolik času, tak stačí namalovat symbol rovnováhy jinu a jangu.
Krásný podzimní čas. Marie

16.9.2016

Milí meditující přátelé,
dnešní meditace je inspirující příběh, který napsala Kateřina. Svou vlastní zkušenost. Jen tak si jej přečtěte a nechte na sebe působit. Potom si vezměte papír, tužku a přeneste se o tři, čtyři roky zpátky a napište si krátký příběh o sobě tak, jak to bylo tenkrát. Potom to porovnejte se současností. Spojte se svým vnitřním dítětem a ukažte mu, jaký kus cesty jste ušli. Vnímejte a napište si, jaké kvality jste získali, rozvinuli, co jste již odložili a již není třeba se tím zabývat. Zvědoměním odplyne spousta strachů a posílí se dospělost ve vás.
Využijte energie září ke spojení se se svým osobním stromem a učení se mu naslouchat. 

A teď již příběh Kateřiny:

Ráda bych se podělila o jeden běžný zážitek, který se určitě už stal mnohým z Vás. Ještě nedávno bych to řešila vztekem, křikem, naštváním, ale jelikož se snažím naslouchat a od Marušky jsem se naučila pár technik, jak v takovém případě zareagovat, zjistila jsem, jak to v praxi funguje.
 

Celá naše sousedská parta si domlouvala víkend na lodích, všechny čtyři rodiny jsme se těšily a probírali detaily, co kdo vezme, jak pojedeme atd. U jednoho takového domlouvání (nebyli jsme tam všichni, jen já a rodina, která to celé iniciovala)byla i moje kamarádka, která navrhla, že by se s mužem a dětmi ráda přidala. Obě rodiny jsme s tím souhlasili a tím se náš počet rozrostl o jednu rodinu. Do odjezdu zbývalo ještě pár dní, občas jsem zaslechla, jestli to byl dobrý nápad přibrat ještě někoho navíc, že nás bude dost lodí, ale nijak se to neřešilo. V den D jsem dorazila na nádraží, spolu s rodinou, která celou akci domlouvala, jako první a společně jsme čekali na ostatní. Jaké bylo moje překvapení, když se ke mně moje sousedka naklonila a do ucha mi vysvětlila, že prostě nemůže odolat, ale musí mi říct, že jsem jí strašně naštvala, že jsem mojí kamarádku vzala sebou, ale že mi odpouští. Nechápavě jsem se na ní podívala a nezmohla se na slovo – vždyť u celé situace na zahradě byla se mnou a mohla říct ne. Nechala jsem to být, ostatně už dorazil zbytek party, ale vztek ve mně narůstal geometrickou řadou ujetých kilometrů. Cestou k lodím jsem se jí raději vyhýbala a doufala, že to přejde. V kempu u vody jsem tušila, že pokud to nějak nezpracuji, tak je po pohodové projížďce na lodích. Naštěstí mě zachránila moje oblíbená technika – šla jsem s dcerou na záchod a celý si ho zabrala pro sebe, fronta nefronta a 10 minut jsem do záchodu šeptala svůj vztek, spláchla a pořád to nebylo ono, tak jsem si dala ještě jedno kolo, naštěstí záchod pojme fakt všechno co z pusy člověk vypustí a najednou jsem cítila velkou úlevu a osvobození od vzteku, samozřejmě až po opakovaném spláchnutí . Pak jsem vzala do ruky pomyslné nůžky a všechna vlákna vzteku, která zbyla, pečlivě ostříhala a pak už jen vše dočistila v Ho´oponopono.

Jsem vděčná sobě, celému vesmíru, Marušce , že jsem se naučila a pochopila, že jsem zodpovědná za to co se mi v životě děje a že jsem to já, kdo se rozhodne jestli si staré vzorce ponechá a nebo je odstřihne a vrátí na oběžnou dráhu. Nebyl to jen vztek , který jsem řešila, ale i to, proč jsem si takovou situaci do života přitáhla, a bylo těžké neobvinit mojí sousedku, ale přijít na to, co jsem si tím potřebovala vyřešit, poděkovat za celou situaci a pustit to dál.

Děkuji, děkuji a ještě jednou děkuji.

Kačka

18.8.2016

Milí meditující přátelé, 
po červencovém úplňku, kdy se v tom období stalo mnoho bolestného v Evropě i v osobních příbězích, jsme měli velkou možnost dobrat se začátku vzniku vzorců, přesvědčení, která byla stěžejní pro náš život. Tímto nahlédnutím, vyčištěním se mnohým otevřelo světlo na konci tunelu a plody práce na sobě samých. Mnoho kontaktů se v nás pospojovává a naše vnitřní krajina je pro nás samé čitelnější a srozumitelnější. Jako kdybychom skládali puzzle a dlouho nevěděli a neviděli a najednou víme a vidíme. Vše se poskládává. Bdělé vědomí (stav, kdy víme co děláme a proč to děláme) přechází do stavu rozšířeného vědomí (tzn. vědomí překračujícího zkušenostmi ověřený rámec času, prostoru, osoby). A z této pozice – rozšířeného vědomí začínáme meditaci. Rozum je ve 3D, proto ho to může zmást a blokovat nás. Proto ho obejděte hrou. Představte si a zároveň si nahlas řekněte, že vstupujete do prostoru svého srdce, za ohraničení prostoru a času a pomozte si představou, jak celé vaše srdce je nádherná velká mandala, která vás přesahuje. Zabydlete se v tomto krásném prostoru. Pakliže na to máte čas a možnosti, klidně si jej namalujte. Jste připraveni na meditaci.
Meditaci začněte tak, jak jste zvyklí. Svým osobním pozdravem Anděla Měsíce i svého Anděla Strážného. A z místa středu své mandaly se začínáte modlit Aramejský Otčenáš  (viz níže). Vnímejte, co se děje s vaší mandalou, jak se proměňuje. Modlitba podpořená silou úplňku, otevírá schopnost vidět a vnímat srdcem Kristovu síť vědomí. Skrze vyslovení vděčnosti (vlastním způsobem) a slova modlitby se začínáte spojovat s Kristovou sítí vědomí. Nic netlačte, vše jde tak, jak má a jak jste připraveni. V energii vděčnosti ukončujete meditaci a zároveň i v této energii usněte. Podpořte to Afirmací, před usnutím.
Děkuji za to, že celý proces je vedený, řízený Velkým Duchem a Matkou Zemí jemně a laskavě. Děkuji za to, že toto znovuspojení mi přináší klid a mír.
 A teď již Aramejský Otčenáš, který je záměrně psaný v první osobě.

Ty, jenž zrozuješ, Otče Matko Kosmu, soustřeď ve mně své světlo, ať je k užitku. 
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tvá jediná touha pak s mou působí, jak ve všem světle, tak ve všech formách.
Dopřej mi svůj denní chléb i vhled – tolik, kolik potřebuji každý den.
Uvolni lana chyb, která mě svazují, jakož i já pouštím z rukou vlákna, jimiž držím viny ostatních.
Nedej, aby mě oklamal povrch věcí, ale osvoboď mě od toho, co mě zdržuje.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
V pravdě – síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy. 
Amen

Dýcháte a vnímáte nádhernou bytost Krista, planetu Zemi, síť Kristova vědomí kolem ní. Pozornost dáváte svým chodidlům a představujete si kořeny, které jsou pevně ukotveny v Zemi. V této propojenosti obejměte sami sebe s vděčností za celou cestu, kterou jste ušli, i s vděčností za veškerou pomoc, které se vám dostalo.

Krásný nejen úplňkový čas, Marie Madeira

20.7.2016

Milí meditující přátelé,
tato meditace – cvičení se dá dělat kdykoli, nejen v síle úplňku.
Spojte se sami se sebou tak, jak to již znáte. Mnozí z vás jste asi pocítili změnu ve kvalitě vibrací, které vysílá Země. Staré programy a vzorce, které v sobě ještě neseme často zareagovaly útokem. Na nás je, abychom se opřeli o to, co jsme se naučili, a nenechali se tím semlít. V lásce najdeme vždy řešení. Tato věta – poselství z nějaké přednášky se mi často vrací. Již energie této věty by vydala na samostatnou meditaci.
Hodně složitých věcí se děje, ale mějme na paměti tu krásnou a hlubokou větu. Vezměte si papír a se zavřenýma očima si oběma rukama namalujte svou vnitřní krajinu, s myšlenkou na vše, čím jste v životě prošli. Namalujte dobré i těžké věci. Prostě vše. Jakmile to budete mít, zavřete si oči, jemně hlaďte celý obrázek a potom pozvěte Krista a společně celou krajinou procházejte. Velmi rychle budete vnímat změny, jak se vaše krajina uzdravuje. Kdekoli to nepůjde, tak tam je zaseklá nějaká emoce, odpor, atd. Dýchejte se slovy odpouštím, nebo otevírám se odpuštění, a hned to půjde. Poté změny hned vyznačte na obrázku. Sami budete vnímat, jak se jemně mění vibrace zranění, vyhladovělosti a dalšího na vyšší frekvenci. Dělejte si tuto meditaci pravidelně po celý měsíc a pokaždé namalujte nový obrázek. Síť Kristova vědomí je nádherná a pro všechny. Ať vám toto cvičení přinese radost.

Krásný prázdninový čas, Marie

20.6.2016

Milí příznivci úplňkových meditací. Tentokrát úplněk je velmi blízko letnímu slunovratu. Zkusme tedy toho využít pro svůj vlastní posun. Minulá meditace se mohla zdát neúplná, nebo nedůležitá, ale nebylo tomu tak. Modlitba k Andělu Čech (od Ladislavy Paterko) je velmi důležitá a zároveň energeticky velmi silná. Nechala jsem ji bez komentáře, abyste skrze ní a své srdce mohli navázat s tímto krásným andělem kontakt. A skrze toto spojení vnímat a cítit češství. Pro ty z vás, kteří jste se tuto modlitbu modlili v síle úplňku, zkuste nahlédnout na uplynulý čas, jestli se něco ve vás změnilo, nebo jakou formu, podobu, mělo působení této modlitby ve vašem životě.
Období slunovratu je krásné období oslavy Slunce. Proto tuto meditaci věnuji Matce Zemi. Tak jak jste již zvyklí, svým osobitým způsobem, se spojte se sebou samými a pozdravte Lunu, která vystřídala zapadající Slunce. Doslova jako kdyby zapadající Slunce alespoň na krátký čas, odevzdalo Zemi svou sluneční sílu, kterou ona zpracovává a vrací zpět všem formám života, kterým poskytuje domov. Poproste Lunu, abyste mohli v jejím svitu vidět Matku Zemi jako živou bytost, vyspělou inteligenci, která 21.12.2012 nastoupila cestu návratu ke své vlastní integritě. Mějte všude zhasnuto, a jen vnímejte svit Luny jako reflektor, který nasvěcuje vše, co jste připraveni vnímat. Pomalu si zavřete oči se slovy "tak jak zavírám své oči pro vnější svět, tak je otevírám pro vidění vnitřního světa."  Dělejte vše tak, jak cítíte. Poproste Anděla České země, pomůže vám. Poté si vše zaznamenejte, namalujte, zatancujte tak, jak jste zvyklí. Do třech dní napište prstem na Zemi dopis vděčnosti, případně vypište Zemi vše, co vás trápí. Vytvořte mandalu, pomůže vám zachytit energii štěstí slunovratového – svatojánského času. Potom zkuste věnovat 5 minut denně vědomé chůzi, kdy si budete představovat, že vaše chodidla se zanořují při každém kroku asi 10 cm do země. Tato chůze vám pomůže nejenom se spojit se zemí, ale i vnímat vědomě nejprve ve 3D. Tím jak se nasouváme do věku vodnáře, stáváme se více a více citlivějšími na energie kolem nás, ale i v nás. Učíme se pracovat s projekcemi, zrcadly, se vzorci chování. Učíme se, co patří mě a co nepatří, jestli situace, kterými procházím, je zrcadlo mých vzorců, programů nebo jenom někomu na chvíli hraju v jeho osobním příběhu? A další ......"děkuji za to, že JDU pod vedením DUCHA, pod ochranou ZEMĚ, v souladu s plánem své duše." Buďte bdělí, abyste zachytili jemný proces proměn ve vnímání, které tato chůze přináší.

Krásný slunovratový čas, Marie Madeira

21.5.2016

Modlitba Českého Anděla

Jsem nachystaný. Jsem skutečný, jsem povolán
a poslán komunikovat. Jsem zde pro Vás, 
pro lidi otevřené vedení. Jsem zde pro Vás,
pro lidi cítící svůj národ.
Jsem zde pro Vás, kteří se chcete posouvat
a pracovat na sobě, kteří máte vnitřní sílu
a lásku Boha. Jsem tu pro toho, který se spojí
a tím získá svou úctu a víru.

Jsem zde pro ty z lidí, kteří chtějí vidět
a kteří chtějí postoupit dál na žebříčku vlastních
hodnot. Jsem stále k mání, k dispozici
pro cokoli, co posune češství dál. Bůh ví,
že každý národ má svůj úkol.
Vy musíte opět začít používat Vaše srdce.
Jste srdce, tak se mu otevřete.

Pomáhám tam, kde cítím lásku k sobě, k zemi,
k lidem a národu. Jsem připraven posouvat vše
do vibrací úspěchu a hojnosti, bude–li tam láska
a upřímnost. Jsem tu pro národ a jeho velebení,
jeho pochopení a procítění.
Jsem Český Anděl. Já, posel Boha, jdu k Vám
s náručí plnou lásky a doplnění toho, kdo jste
jako Češi. Já, pln energie, nesoucí charakter této 
země, mohu tak každému češství dát pocítit,
bude–li chtít.

Otevřete svá srdce, protože jedině tam se může
energie této země manifestovat. Jen tam plně
projdete pochopením a splynutím s tím, kým
skutečně jste. Je čas…

Amen

23.3.2016

Milí meditující přátelé,
dnešní úplněk se shoduje se škaredou středou, jak se jí podle tradic říká. Protože je to tak výjimečný den na energie, které proudí, tak zase sáhnu po knížce Naše tradice, odkud ráda čerpám. Je to den energie zrady, proto tuto meditaci věnujeme pohledu dovnitř sebe samých, kdy jsme zradili, kdy někdo zradil nás, ale hlavně kdy jsme my zradili sami sebe. Zelený čtvrtek se nese ve znamení odpuštění a oslavy člověka a života. Tak máme možnost mnohé vyčistit, přeměnit a znovu se otevřít vděčnosti za obyčejné věci, které často přehlížíme. 
Tak jak jste již zvyklí, tak po úvodním osobním rituálu na uctění anděla měsíce, jej poproste, aby nasvítil vaši vnitřní krajinu, pakliže máte hudbu z knížky Ježíšku, přines mámě punčocháče, tak si pusťte skladbu Uvědomění. V klidu a hluboce si dýchejte, vnímejte, jak Anděl měsíce vás vzal do své náruče a tak, jak bude skladba Uvědomění ve vás působit, tak ve spojení s energií úplňku si položte tři otázky. Kdy jsem zradila někoho? Kdy jsem byla někým zrazena? Kdy jsem zradila sama sebe? Vnímejte jaké emoce jsou na to navázané. Poté si jen dejte záměr, že se otevíráte cestě odpuštění a poctivě si napište všechny blokující emoce, které se ke všemu váží. Následně si je přes myšlenku a dech "předýchejte". Nejprve ale začněte s přeměnou skrz dech se slovem "musím" odpustit na můžu odpustit. Tzn. představte si, že máte v auře vibraci musím odpustit a vy si ji doslova vdechnete do sebe a vydechnete nemusím. a to několikrát za sebou, dokud se vám neuleví. Následně vdechnete musím odpustit a vydechnete NEMUSÍM. A zase několikrát za sebou. Následně si toto dechové cvičení udělejte se všemi blokujícími emocemi, které se vám vyplavily. Např. nesmím – smím. čekám – nečekám, ponížená – neponížená, nepochopená – pochopená, odsuzující – neodsuzující atd. Skladba Uvědomění stále hraje a postupně se otevíráte UVĚDOMĚNÍ si toho, jaký to mělo význam a smysl ve vašem životě. Poděkujte za toto poznání, rozlučte se tancem, pohybem, zpěvem s Andělem měsíce. Usněte se záměrem, že se otevíráte cestě odpuštění. Celý týden proudí výjimečně silné energie, které nám hodně pomáhají. Mějte na paměti, že pro co se rozhodneme, to prožijeme. Mnozí z vás si zažijí energii odpuštění již večer, ale i tak přivítejte následující den s prosbou o vedení a udělejte si svůj malý rituál na oslavu. Nejlépe vytvořte mandalu v přírodě, je to samozřejmě na vás, jak to budete cítit. 

Krásný meditační předvelikonoční čas. Marie 

21.2.2016

Milí meditující přátelé,
i tato meditace je trochu netradiční. Navazuje na předchozí a původně jsem myslela, že ji napíši jako pokračování hned za týden. Měla jsem ale počkat až do úplňku, aby si vše hezky sedlo. 
Tento rok má motto "vědomí na záměru" (L. Sůvová). Jinými slovy, pro co se rozhodneme, to prožijeme. Tak to tedy vyzkoušíme. Nejprve se pozdravte s Lunou, tak jak jste již zvyklí. Pro ty, co to ještě nedělali, tak si najděte klidné místo a dejte si záměr, že po 20 minut vás nebude nikdo rušit, ani neberte mobil. Jen se vnitřně zklidněte, pozdravte Lunu a poproste o pomoc a o vedení během celé meditace. 
Vezměte si karty, které máte rádi, a rozložte si je obrázkovou stranou nahoru. Jen je tak vnímejte, a potom si sami vyberte naprosto vědomě jednu kartu, která nese to, co byste chtěli prožívat tady a teď. Tím, že budete vybírat z karet obrázkovou stranou nahoru, budete je najednou vnímat trochu jinak, než jste zvyklí. Potom si naprosto vědomě napište: toto je mé rozhodnutí, chci prožívat a doplňte podle sebe..., to a to. A děkuji za to, že poznám proč, kdyby se mi to nesplnilo.
Toto cvičení vás naučí hodně o osobní zodpovědnosti a mnohému dalšímu. Pakliže narazíte na to, že tomu nevěříte, nejspíše vás blokuje v podvědomí vina, jako protipól víry /viz. v knize Velryba a muži nové doby/.

Poproste i Lunu, aby její ustupující síla uvolnila jemně a laskavě vše, co je třeba, tak jak to již znáte.

Krásný meditační prožitek, Marie Madeira

24.1.2016

Milí přátelé úplňkových meditací, tentokrát to bude trochu netradiční.

Spojte se sami se sebou, se svými duchovními přáteli, tak jak to již umíte. S Lunou. Dejte jim úctu a poproste je o vedení. Opakujte v duchu mantru: "Já dávám hodnotu sám/sama sobě a své boží podstatě. Dělám vše pro to, aby to dobré ve mně mohlo zářit." Vnímejte procesy, které to ve vás probudí. A prociťte v sobě, jak své dary a kvality nabídnut ostatním. Pomozte si malováním.

Možná se to zdá málo, ale není to tak.

Krásný úplňkový čas, Marie Madeira

26.12.2015

Milí přátelé, posílám několik podnětů k osobní práci do začátku nového roku.

Práce s hojností
Nejprve začněte tím, že si namalujete obraz staré doby ve vás. Tak, jak to již znáte tzn. nedominantní rukou a zavřenýma očima. Potom jej budete třeba přes vědomé pití vody rozpouštět – odpouštět. Nezapomeňte na uvolnění energetických vláken ze všech rovin. Poproste anděla strážného, aby celý proces hlídal a stejně tak i anděly, kteří mají na starosti tento přechod. Poté je potřeba vzít kreditní karty, hotovost: bankovky všech hodnot, i kovové mince, a očistit vše od energií staré doby a manipulace. Stejně tak jako i třeba smlouvy o spoření, stačí si i napsat čísla účtu na papír. Vše začněte čistit mantrou:

JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM 
ZÁKON ODPUŠTĚNÍ A FIALOVÉ SVĚTLO MĚNÍCÍ VEŠKERÁ MÁ PROVINĚNÍ.

Tak dlouho, jak to budete cítit. Je důležité vnímat i vnitřní obrazy, které se na to vážou. Klidně jděte do práce/ven a nechte doma hrát hudbu, která bude pomáhat rozpouštět vzorce staré doby navázané na hojnost a finance.

VNITŘNÍ HODNOTA, KTEROU DÁME SAMI SOBĚ BUDE TEN MAGNET, NA KTERÝ SE BUDE
PŘITAHOVAT HOJNOST NOVÉ DOBY.

Proto je důležité zvědomit si, co jste všechno již udělali, jaký kus cesty jste ušli. Napište si, čemu sami sobě dáváte nejvyšší hodnotu, a to nechte zářit a svítit, stejně tak i pět hodnot, podle kterých se rozhodujete a pět hodnot, na kterých stavíte.

Vytřidťe co nejvíce nepotřebných věcí jak uvnitř, tak vně.
Připravte si obrázek Nová DOBA ve mně a vědomě s ním meditujte. 
Intuitivní kresbou si namalujte dary v sobě vložené a zase se stejnou mantrou /Já Jsem/ je očistěte. Půjde to velmi rychle, jen se dočistí zbytky.

Přeji vám krásný vstup do nového roku, Marie Madeira

24.12.2015

Milí meditující přátelé, 
ze srdce vám přeji klidný a radostný vánoční čas. A velké díky vám všem za všechny meditační chvíle. Jsou zapsány v paměti Země a působí jako radostné dárky Matce Zemi. Poslední meditační úplněk tohoto roku je o to silnější, že je ve vánoční době. Ať se vám meditace líbí a buďte bdělí, jaké sny po ní budou přicházet.
s Láskou Marie Madeira

Psali jste báseň na papír a teď stejnou báseň alespoň jedenkrát napište NEdominantní rukou zrcadlově. To znamená praváci levou rukou od leva do prava. Dýchejte si při tom a vnímejte, jak se tím rozmotávají staré a blokující struktury v hlavě. A potom si celou báseň napište na holé tělo. Bude to působit jako léčivé tetování. V noci vám nápis doslova ožije a začne pomáhat v uvědomění si toho, kdo jste a kým jste.
Posílám ještě inspirativní cvičení, které je hodně účinné a je třeba ho udělat během vánoční doby – do tří králů.
Z tuhnoucí hmoty (prodává se v papírnictví) si začněte tvořit mističku ve tvaru srdce a vnímejte svým vnitřním zrakem procesy uvnitř sebe samých. Začněte si sami pro sebe zviditelňovat svá zamrznutí srdce. Potom jemně a s láskou ve své mističce rozsviťte svíčku. A užijte si pocit svobody.
Marie Madeira

25.11.2015

Milí meditující přátelé, tentokrát je úplňková meditace trochu odlišná. Velmi rychle přichází adventní doba, kterou můžeme vnímat jako přechodový most ze starého do nového. Další úplněk bude na Boží hod vánoční 25.12.
Abychom se udrželi ve vibracích, které nám pomohou zvládnout změny a výzvy, jak v osobní rovině, tak i ve společenské, navrhuji začít si každý den psát modlitbu Alfreda Baura až do dalšího úplňku. A zároveň vědomě pracovat s Andělem Měsíce. Tzn. v následujících dnech do novoluní, každý večer poprosit o vytažení a odvedení všech programů a přesvědčení, které by bránily žít obsah a poselství modlitby v praxi. Období od novoluní až do dalšího úplňku pak poproste Anděla Měsíce, aby jemně a laskavě začal vytahovat do vědomí obraz nové doby ve vás vložený. Pomocí tance, pohybu, malování čistěte vše, co se bude vyplavovat. zároveň vám tato modlitba pomůže neztratit napojení na adventní čas a sami sebe.

Modlitba A. Bauera:
JÁ člověk JSEM, Bůh rád mě má. Vše kolkolem mě světlo dá.
Anděl volá a vzduchem zní: "Jen neboj se, buď odvážný, svět na zemi je překrásný."

Krásný již skoroadventní čas, Marie

Přejít na stranu: « 1 2 3 »

Úvod » Meditace

Titul Velryba KNIHA od Marie Madeira již brzy najdete na novém na e-shopu a v těchto knihupectvích »