Meditace

Meditace 18.1.2022

Milí přátelé úplňkových meditací,

setkáváme se při prvním letošním úplňku, kteří mnozí znáte jako vlčí úplněk.
  
Záměr: podívat se, kdy jsme obchodovali s láskou, kdy jsme šli proti lásce, kdy jsme lásku někomu záviděli. V rovině partnerské, rodičovské, přátelské. To si odpustit sami sobě, poprosit za odpuštění. Stejně tak se podívat na situace, kdy s vaší láskou, náklonností apod. obchodoval někdo jiný.
Porozumět, co se za tímto obchodem skrývalo a dát si čas na nový záměr. Případně si jej hned říci, napsat. 
 
Svým osobitým způsobem se propojte sami se sebou, s Andělem Měsíce, s Andělem Strážným. Moudrost vlků vám bude pomáhat. Kdo umíte háčkovat - i prsty mohou sloužit jako háček, tak jak vám budou vyplouvat do vědomí jednotlivé situace, tak háčkujte. Potom celý uháčkovaný řetízek hoďte na zem. Představte si, že toto máte ve svém systému. Vědomě začněte párat.  Vaše schopnost milovat a být milována se ve vás nadechne a rozkvete. 
 
Upřímně přeji, ať tento rok - rok velkých lásek - je pro nás všechny i odměnou za vytrvalost v práci na sobě, Marie Madeira

Meditace 20.12.2021

Milí přátelé,

nejprve velké upřímné díky za společné úplňkové meditace a všechna milá slova, která mi posíláte. Tentokrát píši trochu opožděně, ale s touto úplňkovou meditací budeme pracovat až do Slunovratu. 
 
Zároveň 20. prosince končí společná večerní meditace s Hoóponopono.  Kdykoli s touto meditací můžete pokračovat. Postupně vás dovede k procítění si Odpuštění jako největšího léku pro sebe samé. Budete moci vnímat, jak tato krásná energie stále proudí a čím více se vám bude dařit splynout s Řekou života, zjistíte, že je součástí jejího hlavního proudu, a že nás laskavě v tomto proudu udržuje. Děkuji za krásné společné meditační večery. 
A teď již úplňková meditace. Bude krátká, ale může vám přinést velké poznání.
 
Úplňková meditace:
nejprve se svým osobitým způsobem propojte s Andělem Měsíce a se svým Andělem Strážným. Potom si vezměte pastelky a se zavřenýma očima si namalujte svoji vnitřní mlhu. Zapojte obě ruce. Nejprve každou zvlášť a potom malujte oběma rukama najednou. 
Vnitřní mlha - to je to, co nám nedovoluje najít cestu ven ze situací, které se nám v životě stále opakují.
 
Jak na to:
Budeme malovat postupně tři obrázky - tři témata - tři odpovědi zastřené mlhou. 
.první obrázek: mlha, ve které je uloženo to, co nám nejlepšího dal do života otec
.druhý obrázek: mlha, ve které je uloženo to nejlepší, co nám dala do života matka
.třetí obrázek: mlha ve které je uloženo porozumění, odpověď na situaci, která se nám stále opakuje. Je jedno jestli se jedná o práci, vztahy atd. Jednu nejdůležitější si vyberte. 
Malujte se zavřenýma očima a postupně použijte obě ruce. Obrázky následně hlaďte s Hoóponopono. A potom na Slunovrat tam domalujte sílu rodícího se Slunce, které pomůže mlhu rozpustit a vyzvednout odpovědi. Důležité je vnímat celý proces i ve vnitřní krajině. Pakliže již tyto odpovědi víte, tak si sami zvolte témata, na která dlouhodobě hledáte odpovědi. 
Protože již máte hodně odpracováno, tak vám často odpovědi mohou přijít již při malování. Vnitřní mlha je určitá naše vnitřní iluze o čemkoli. A to je i téma přištího roku. Je to i taková příprava, jak s tímto pracovat. 
 
Svým vlastní způsobem poděkujte. 
 
Krásný meditační i slunovratový čas, Marie Madeira

Meditace 20.10.2021

Milí přátelé úplňkových meditací.

Je třeba vytrvat v bdělosti a pozornosti. Naše země nás velmi podpořila svým krásným způsobem v čase voleb a stále je připravená a čeká na hlubší vzájemné spojení. Vlastně můžeme říci, že nové kvality země začínají být silnější a viditelnější. O to více tyto kvality potřebují naši pomoc ve smyslu vědomého propojení se s ní. K tomu je potřeba hlubokého procítění si češství. A tomuto věnujeme úplňkovou meditaci.

Svým vlastním způsobem se propojte se svým Andělem Strážným, s Andělem Měsíce a poproste je o vedení a pomoc správně všemu porozumět. 

Vezměte si tužku, papír a namalujte si mapu České země. Svýma rukama ji začněte hladit a prociťujte, co se začíná dít ve vašem srdci. Tak dlouho se dotýkejte a hlaďte obrázek České Země, dokud se ve vašem srdci nezrodí a vy to pocítíte vděčnost za život a možnost růst a rozvíjet se v této krásné zemi. Jakýkoli silný pocit je důležitý. Radost, hrdost... Pakliže budete cítit i nějaké negativní emoce a nebudete schopni je světlem rozpustit, tzn. že se jich nechcete vzdát, ukončete tuto meditaci. Nejste na ni ještě připraveni. Bez hodnocení můžete věnovat úplňkový čas třeba vědomému bytí se svým Andělem Strážným. 

Silné pozitivní pocity nechte proudit do obrázku. Vaše vnitřní vedení a vaše srdce vám napoví, kdy jste připraveni si začít číst poselství Českého Anděla. Pokud je to možné, tak nahlas. Zároveň vnímejte svým vnitřním zrakem, jak se proměňuje váš obrázek. Anděl Měsíce vám bude vše nasvěcovat. Odpověď země bude zřejmě pro každého jiná. Poselství Českého Anděla je  mnohovrstevné, je v něm ukryto mnoho životních úkolů. Nebojte se číst mezi řádky. Anděl Strážný a Anděl Měsíce vám budou jistě nápomocni.

Vše si zapište, namalujte. V noci potom mějte u postele notýsek a tužku. Informace, poselství mohou přijít i skrze sen.

Meditaci ukončete s vděčností, tak jak jste zvyklí. Upřímně přeji, aby se poselství Českého Anděla stalo pro vás průvodcem toho, co nás čeká. 

Krásný meditační čas, Marie 

 

Poselství Českého Anděla:

Jsem nachystaný, jsem skutečný, jsem povolán

a poslán komunikovat. Jsem zde pro Vás,
pro lidi otevřené vedení. Jsem zde pro Vás,
pro lidi cítící svůj národ.
Jsem zde pro Vás, kteří se chcete posouvat
a pracovat na sobě, kteří máte vnitřní sílu a
Lásku Boha. Jsem tu pro lid, který se spojí,
a tím získá svou úctu a víru.

Jsem zde pro ty z lidí, kteří chtějí vidět
a kteří chtějí postoupit dál na žebříčku vlastních
hodnot. Jsem stále k mání, k dispozici
pro cokoliv, co posune češství dál. Bůh ví,
že každý národ má svůj úkol.
Vy musíte opět začít používat vaše srdce.
Jste srdce, tak se mu otevřete.

Pomáhám tam, kde cítím lásku k sobě, k zemi,
k lidem a národu. Jsem připraven posouvat vše
do vibrací úspěchu a hojnosti, bude-li tam láska
a upřímnost. Jsem tu pro národ a jeho velebení,
jeho pochopení a procítění.

Jsem Český Anděl. Já Posel Boha, jdu k Vám
s náručí plnou Lásky a doplnění toho, kdo jste
jako Češi. Já pln energie nesoucí charakter této
země, mohu tak každému češství dát pocítit,
bude-li chtít.

Otevřete svá srdce, protože jedině tam se může
energie této země manifestovat. Jen tam plně
projdete pochopením a splynutím s tím, kým
skutečně jste. Je čas...

Amen

Meditace 21.9.2021

Milí přátelé úplňkových meditací,

úplněk a podzimní rovnodennost, krásné dárky pro nás. Zkusme to tedy tak vnímat, že tato kombinace nám může jemně a laskavě pomoci k dalšímu růstu a posunu. 

Svým osobitým způsobem se spojte se svým Andělem Strážným a s Andělem Měsíce.

Energie, které nás provázely mnoho let, již odešly, a my se rozvíjíme pod vlivem nových energií. Toho využijeme při dnešní meditaci. Stále nás trápí naše úporné myšlenky, vrací se staré věci, staré reakce, které nám již nic nepřináší. Sami si řekněte, pojmenujte, kdo vás nejvíce blokuje, trápí, stále vás tzv. hází do emeocí a nemůžete řešit věci z klidu, z napojení na vnitřní vedení. Je to váš hodnotitel, vnitřní soudce, osobní zpochybňovatel?

Nejprve je potřeba udělat opravdo ROZHODNUTÍ, že už toto nechcete. Vezměte si papír a namalujte ho. Poproste o pomoc a vedení své duchovní přátele. Pakliže nebudete vědět, tak Anděl Měsíce vám pomůže nasvítiti situaci, kde jste byli tímto ovlivněni.

Máte tedy namalovaného svého hodnotitele. V klidu mu řekněte "tvůj úkol hodnotit, soudit, kritizovat, lpět na pravdě apod. skončil. Už si můžeš odpočinout. I pro tebe je místo ve Světle", nebo něco podobného, jak to budete cítit. Potom si to napište a představte si, jak této části dáváte cedulku, kde je toto napsané. Když se vám to znova bude pakovat, tak je důležité změnit v tu chvíli své chování. Místo abyste zase přemýšleli v modu třeba hodnocení, pochybností, tak jen řeknete, kde máš cedulku? Hned se na ní podívej. Proto si dejte záležet, aby to byla cedulka s hezkým nápisem, nesená Světlem a Láskou. 

 

Inspirace na rovnodennost: (vše dělejte v ochraně a vedení Anděla Strážného a Archanděla Michaela)

Namalujte si černou zapálenou svíci a vnímejte své pocity. Pakliže přijde strach, hned poproste o objetí svého Anděla Strážného a všem částem, které se bojí, řekněte, vidíš, hned vedle hoří bílá svíce a namalujte si ji. Stejně velkou. Znovu vnímejte své pocity. Potom si představte, jak bílá svíce s velkou Láskou dává kapičku své bílé do černé svíce a černá svíce dává kapičku své černé do bílé svíce. Obě kapičky tam krásně zapadnou. Vnímejte, co se odehrává uvnitř vás. Vše těžké vydýchávejte. Z obou svící se začíná stávat znak jinu jangu. Namalujte si jej. Upřímně poděkujite za pomoc a vedení tohoto procesu.

 

Krásný podzimní čas, Marie Madeira 

Meditace 22.8.2021

Milí přátelé, trochu opožděně posílám úplňkovou meditaci. Je velmi krátká. Svým osobitým způsobem vstupte do meditace. Meditujte prosím na tuto větu (nejen dnes). "Jsem čisté Vědomí rodící se z Duše, vedené a chráněné Duchem a Láskou Krista." Jen inspirativná úkol :-) na příští dny: Najděte si, čím se spoutáváte. Předchozí meditace vám k tomu může pomoci. Pomocná věta, které vás může navést: "děkuji za to, čeho se mi v životě nedostalo. Krásné letní dny, Marie

Meditace 24.7.2021

Milí přátelé úplňkových meditací,

tato meditace je napsaná trochu jinak, než jste zvyklí. Je ve třech blocích a je úplně jedno, který si vyberete a který třeba zkusíte jindy. Vše jde přes jednoduchost. Vždy je důležitá vaše upřímnost. Anděl Měsíce a váš Anděl Strážný vám budou nápomocni.

1.blok
Již jsme zkoušeli pracovat s afirmací "Nechávám se odhalit Světlem". Při každé těžké myšlence, představách, katastrofických scénářích apod. jsme vše zkoušeli odhalit pro léčivé působení Světla. Světlo jsme si tou mantrou pozvali do emocionálního a mentálního pole. Dnes, při síle úplňku, zkuste odhalit pro Světlo i fyzickou rovinu. Vše krásné, veškerou hojnost, kterou máte, účty v bance, vybavení bytu, ledničku, šatník atd. Stejně tak i fyzickou rovinu sebe samých - své tělo. Jen vnímejte pocity, které u toho budete mít. Mohou být nejen z polarity plus, ale i mínus. Uvědomění, které vám z tohoto cvičení může přijít, si určitě zapište.

2.blok
Tak trochu souvisí s prvním. Během práce na sobě samých, jsme si psali i seznamy vděčnosti. Vděčnost je nádherná energie, která otevírá srdce. Vše má svůj bod zlomu. Tzn. že píšeme tak dlouho, dokud nenastane bod zlomu a my cítíme a víme, že to bylo naposled, protože se vděčnost stala naší součástí. Není již třeba psát. Jste s ní stále a tato krásná energie prozařuje vaše srdce. Komu se již toto podařilo, tak rovnou začněte v síle úplňkového měsíce meditovat s ní beze slov, bez psaní. Vnímejte Anděla Strážného i Anděla Měsíce, jak jsou s vámi, jak jste si již po tolika letech blízcí. Energie vděčnosti z vás vyzařující posune toto vaše přátelství trošku do vyšších vibrací.

3.blok
Vše je v pohybu, vše se mění. Pustit se starého a skočit do neznáma vyžaduje odvahu. Zároveň to v nás vyvolává spoustu strachu. Je to přirozené. Procítění si následující afirmace a každodenní vyčlenění si 5 minut na její vědomé procítění nás vrátí zpátky do našeho středu a přinese velký vnitřní klid. Procítění si ji v energii úplňku vše umocní.
Afirmace: Nechávám se vést Duchem. Vede mě a tvoří skrze mne a prostřednictvím mne.

Svým osobitý způsobem ukončujete meditaci.

Krásné letní dny, Marie Madeira

Meditace 24.6.2021

Milí přátelé úplňkových meditací.

Nejprve důležité upozornění. Pakliže jste se rozhodli jít cestou očkování, nemusí vám meditace dělat úplně dobře, nebo vám nemusí jít. Je to zcela na vašem uvážení. Jen upozorňuji na základě poznatků, které jsem získala při své práci. 
 
Minulá meditace nám pomohla učit se chytnout Matky Země za ruku, pakliže nás přepadnou strachy, nebo třeba i jen tak. Při dnešní úplňkové meditaci, která je v období Slunovratu - zrození Slunce, si procítíme Lásku Stvořitele Všehomíra k nám, Lásku Matky Země k nám a sílu, která z tohoto proudí. Meditaci si nejprve celou přečtěte. Zdá se dlouhá, ale je jednoduchá. Jen jsem se snažila ji napsat co nejvíce čitelně. Poproste svého Anděla Strážného, aby vše bylo v jemnosti, v lehkosti a v takové intenzitě, na kterou jste připraveni. 
 
Paní Jana mi poslala krásnou šamanskou modlitbu ze 7. století, jejíž přečtení a procítění vás krásně připraví na následující úplňkovou meditaci. Tuto modlitbu si čtěte až po té, co se spojíte, svým vlastním způsobem, se svým Andělem Strážným, s Lunou, Andělem Měsíce.  

Šamanská modlitba:

Osvobozuji své rodiče od pocitu, že u mě selhali.

Osvobozuji své děti od nároku, že musí žít tak,

abych na ně mohl býthrdý.

Ať se ubírají cestou radosti svého srdce.

Ať následují svou intuici a uskuteční tak své sny.

Svého partnera zbavuji závazku, aby byl doplňkem mé celistvosti.

Nic mi nechybí, neustále se učím spolu se všemi bytostmi.

Děkuji svým prarodičům a předkům, kteří se setkali, abych dnes mohl dýchat život.

Osvobozuji je od minulých nezdarů a nedokončených tužeb s vědomím, že udělali, co bylo v jejich silách, aby mohli co nejlepším způsobem nést okolnosti jejich života.

Ctím je, miluji je a uznávám je jako svobodné bytosti bez jakékoli viny.

Obnažuju svou duši před jejich očima, a proto vědí, že nic víc neskrývám ani nedlužím,

kromě věrnosti k sobě samému a své vlastní existenci tím, že se řídím moudrostí svého srdce.

Plním svůj životní plán bez souhlasného postoje své rodiny.

Vím, že za svůj klid a štěstí jsem zodpovědný sám.

Vzdávám se role spasitele či zachránce, který sjednocuje, nebo naplňuje očekávání ostatních.

Učím se prostřednictvím lásky a pouze prostřednictvím lásky.

Ctím tak svou podstatu a prospívám tak svému bytí a jeho projevům, i když mě jiní možná nechápou.

Já si rozumím, neboť jen já žiji a prožívám svůj příběh.

Protože se znám, vím, kdo jsem, co cítím, co dělám a proč to dělám.

Ctím se, miluji se, a přijímám se bez viny.

Ctím tě, miluji tě, a přijímám tě bez viny.

Ctím božství v sobě i v tobě.

Jsme svobodní...

 

Modlitba z Aztéckého jazyka Nahuatl (7. století)

 

Poté, co si procítíte sílu modlitby, se pohodlně posaďte. Rovná záda, nohy se dotýkají země.  

Vnímejte přítomnost Anděla Strážného. Poproste ho, aby vás celou meditaci chránil a pomáhal vám. Svoji pozornost přeneste do vnitřní krajiny první, druhé a třetí čakry. Představte si tam provázek, na jehož konci je žlutooranžová kulička. Začínáte kuličkou kývat ZLEVA doprava. Jako kyvadélko. Vaše brada následuje kuličku. Takže kýváte i hlavou. Ve stejném směru jako kuličkou. Vnímejte, jak světlo a záře kuličky prosvětluji vše, co brání plynulému pohybu. Postupně můžete cítit i vztek, strach nebo i jiné hluboko uložené emoce, které se tímto mohou uvolnit. Vůbec to nevadí. Uvolněnou energii emocí využijte na to, že rozpětí pohybu kuličky se zvětší. Představte si a prociťte si, jak kulička naráží z obou stran na zeď, o které jste ani nevěděli, že ji tam máte. Kulička nárazem na zeď ji rozbíjí a proudy světla začínají z obou stran dírami ve zdi do vaší vnitřní krajiny. Síla Světla vše těžké absorbuje a čistí. 

Postupně zastavujete kuličku, žlutooranžové Světlo se rozpouští a vy začínáte kývat provázkem dopředu, dozadu. Brada zase následuje pohyb. Na konci provázku není žádná kulička, ale chladná energie. Nemusíte ji dávat žádný tvar. Chlad - Láska Boha (ne zima). S vědomím chladu -  Lásky Boha - kýváte dopředu, dozadu. Vaše vnitřní krajina se pročišťuje, staré se rozpouští. Jakmile to budete cítit, měníte směr kývání. Znova kýváte zleva doprava - tentokrát energií Lásky Matky Země k vám. Vše se ve vaší krajině propojuje, harmonizuje. 

Vaše Mysl se může bouřit. Prosvětlením, pročištěním a naplněním vnitřní krajiny Láskou Stvořitele a Matky Země vezmete základy, na kterých stojí stará stavba - knihovna vaší minulosti, vašich vzorců. Odevzdejte ji svému Andělu Strážnému. Jemně si začněte hladit své srdce. Láska, kterou jste naplnili prostor první, druhé, třetí čakry, začíná svítit nahoru, rozpouštět bloky zespodu. Vaše srdce ji přijímá tak, jak je připravené, co zvládne. Láska Stvořitele a Matky Země se spojuje s Láskou hluboko ukrytou ve vašem srdci. Celé vaše srdce se začíná prosvětlovat krásnou vibrací Lásky, Světlem. Ve vašem srdci se rodí velká vděčnost. Za život, možnost růstu a učení se. Dovolujete si úplně se uvolnit v náruči svého Anděla Strážného a úplně do morku kostí si procítit lásku Stvořitele a Matky Země k vám. 

Svým vlastním způsobem ukončujete meditaci. 

Krásný čas, Marie 

Meditace 26.5.2021

Milí přátelé úplňkových meditací,

měsíc květen je brán jako měsíc lásky. Zkusme ho začít vnímat jako měsíc lásky a Lásky. Tato meditace vám k tomu pomůže. Dostala jsem ji od Matky Země, která nám tímto chce pomoci se strachy, úzkostmi, které nás trápí. Tuto meditaci - cvičení - si dělejte i kdykoli během dne, když vás přepadnou strachy, pocity nejistoty, když vaše Mysl začne vytvářet katastrofické scénáře apod. Zároveň je i velmi důležité v tomto období nezastavit pohyb svého těla - a to ve smyslu zapojení svalů, které běžně nezapojujeme. Tam právě naše strachy moc rádi zalézají. Třeba do prstů na nohou.

Vezměte si k sobě svůj oblíbený kámen a položte ho vedle sebe tak, abyste na něho dosáhli, ale zatím se ho nedotýkejte.

Svým vlastním způsobem se přivítejte s Andělem Měsíce a pozvěte si i svého Anděla Strážného a Matku Zemi. Podle staré legendy se Měsíc zrodil hluboko v lůně Matky Země a poté byl zrozen na oblohu.

Potom si dejte záměr, že chcete (v té intenzitě na jakou jste připraveni) nahlédnout a procítit si své strachy, abyste jimi mohli projít. Jako když procházíte pásmem mlhy a necháváte ji za sebou. 

Vezměte si papír, představte si matrjošku a namalujte si ji. Nejmenší reprezentuje vnitní dítě, a další dvě jsou vnitřní muž a vnitřní žena, nebo vnitřní žena a vnitřní muž. Podle toho, jestli jste žena, nebo muž. 

Zavřete si oči a poproste Anděla Měsíce, aby vám pomohl procítit si strachy, a Matku Zemi poproste o pomoc. Intuitivně postupně oběma rukama namalujte do "matrjošky" strachy. 

 

Možné pomocné věty: (jistě vás napadnou i další, více vám "šité" na míru)

- připouštím, že i ve mně jsou uložené strachy, 

- uvolňuji stud za to, že se bojím,

- konečně, můžu ukázat strachy, nemusím se bát,

- přestávám být obětí svých strachů

Nechte svoje tělo, aby šlo do pozice strachů, nebo aby vám ukázalo jeho reakci na strachy.
Jakmile vám to tělo ukáže, začněte si opakovat: "prosím Matku Zemi o pomoc a přijímám ji". Velmi rychle uslyšíte hlas Matky Země: "chytni se mě za ruku, provedu tě". A v tu chvíli si vezměte do ruky připravený kámen a vnímejte, jak se na chvíli stal rukou Matky Země, která vás pevně chytla a vede. 

Nejprve se mohou začít rychle vyplavovat veškeré zkušennosti z dětství, kdy vás vaše maninka držela za ruku, někam jste pospíchali a nevnímala vás, vaše potřeby, vaše možnosti. Tak, jak to všichni, kdo jste již rodiči, dobře znáte a víte, jak je to jednoduché.

Je potřeba, aby se vyplavilo vše, co vám narušilo důvěru ve vedení biologicko matkou. To, že je vše vpořádku, poznáte skrze procítění si vašeho vnitřního dítěte, které doslova rozkvete nabytou důvěrou, že máme ještě jednu Matku, která nás může ochránit před všemi bubáky a provést všemi strachy. To, co není v lidských silách maminek. Vědomě se pustíte maminkovské ruky a chytnete se ruky Matky Země.

V tu chvíli namalujte do nejmenší panenky / panáčka světlo a jeho síla začne prozařovat a doslova rozpouštět strachy, úzkosti ve větších panenkách, panáčcích. Až bude zářit úplně skrz. Do obrázku si domalujte Matku Zemi, jak vás drží za ruku. Obrázek si určitě schovejte, vystavte. Při dalším úplňku jej budeme potřebovat. Pakliže máte ještě chvíli čas, pusťte si krátký "film" z webu Velryby a stále se držte Matky Země za ruku. Vše tímto půjde ještě do větší hloubky. 

Poděkujte a svým způsobem ukončete meditaci. 

Krásné jarní dny, Marie Madeira

Úplňková meditace 10.1.2020

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ MEDITACE NA http://dvacetosmdni.cz/meditace.html

Úplňková meditace 12.12.2019

Milí meditační přátelé :-)

Ze starého se rodí nové a my potřebujeme údiv a oči malého dítěte, abychom zachytili krásu nového - rozeného naším srdcem. Potřebujeme slova, abychom vše pojmenovali a skrze pojmenované se rozpomněli na své Já, na svou podstatu.

"Naše tělo, je chrámem naší duše. Je jako hudební nástroj, který je příliš cenný na to, než aby na něj hrál někdo jiný, než my sami. Aby mu někdo rozuměl víc než my. ...." text z obálky knihy Velryba a muži nové doby.

Z možnosti znát svoje tělo se stává právě teď nezbytnost. V těle je ukotvena pravda, pakliže mu budeme dobře rozumět, bude nám odpovídat. A je to právě skrytá mnohodimenzionalita v něm, která je vstupní branou pro zrod nového. Ze starého ŘÁDU reprezentovaného Saturnem, projevovaným se na duchovní úrovni odchodem do samoty různých řádů, a dalšími formami duchovního života, odděleného od ženské energie, se doslova rodí nový Saturn, ke kterému přistupuje ženská energie. A nabytá moudrost ustupuje Božské Moudrosti. Staré programy nejvíce blokují základní první čakru, a tím nás odpojují od energie Země. Tak tuto meditaci věnujeme poděkování Andělu Měsíce, Andělu Strážnému a všem duchovním přátelům za veškerou pomoc a podporu.

Jemně si hlaďte své srdce se slovy - otevírám své srdce pro pozvání duchovních přátel. Váš Anděl Strážný vám s tím pomůže. Potom si představte, jak se vaše srdce otevírá a měsíční svit začíná rozpouštět strachy a případné blokující emoce, které by se mohly objevit. Potom všechny své duchovní přátele svými slovy a následně i slovy srdce pozvěte dovnitř a společně rozsviťte dvě světélka - symbol dvou adventních nedělí.  "Slovy srdce" znamená - že budete chvíli v tichu naslouchat svému srdci a důvěřovat jeho velké Inteligenci. Umožněte si, aby světélka ve vašem srdci zářila více a více, až nakonec budou prozařovat celé tělo zevnitř. Každou další adventní neděli si rozsviťte uvnitř další světélko. Příchod Krista - příchod Světla na zem. Vaše vnitřní adventní světlo vás bude nejen chránit, ale připraví celou vaši vnitřní krajinu na sváteční čas, který je před námi. Každý den si dopřejte chviku, stačí 5 minut, na jemnou masáž srdce a na pozvání duchovních přátel do svého srdce. Mějte vždy po ruce notýsek, jistě přijde nějaká odpověď přímo z nitra vašeho srdce, tak si ji rychle zapište. 

Potom se svým Andělem Srážným a se světlem úplňku, vstupte do první čakry a celou ji začněte prosvětlovat. Mnozí z vás budou vnímat duchovní pomoc, která začne pro vás hned pracovat a rozmotávat staré pavučiny. Potom poproste o léčivou pavučinku do první čakry.

Dále již jen tak buďte, pohlaďte sami sebe za všechny meditace, které jste si dopřáli, a do konce roku si udělejte ještě čas na vymalování dvou mandal na léčení a harmonizaci první čakry. Nebo samozřejmě použijte jakoukoli jinou techniku, která je vám blízká na léčení a čištění první čakry. 

Potom za vše poděkujte a svý způsobem ukončete meditaci. 
 
Upřímné, velké díky všem, se kterými jsme se potkávali každý měsíc při meditacích.
 
Krásný adventní čas, Marie

Úplňková meditace 12. 11. 2019

Milí přátelé úplňkových meditací,

tato úplňková meditace je poslední meditací před adventním časem, který bude opravdu hodně důležitý a naše duše se již těší na krásné adventní energie. Potřebují se nadechnout a trochu načerpat léčivých energií. Jaké to jsou se dozvíte v knížce Naše tradice od paní Laďky Paterko. Jen připomínám :-) Společnost je hodně nemocná a i proto je důležité, aby se co nejvíce lidí začalo spojovat skrze vědomě žité tradice. A adventní čas je k tomuto jak dělaný :-) 
 
Při meditaci s paní Janou na to, jak pomoci České zemi přišlo poselství, které jsme začaly realizovat. Na www.avor.cz se dozvíte více. Než začneme meditaci, tak koho tento projekt oslovil, prosím, pošlete ho dále jako seberozvojový seminář. Do firem, do státních podniků, je ještě i pár míst pro jednotlivce z řad veřejnosti. Kdo by chtěl znát více podrobností, tak mi prosím napište na marie@avor.cz  Mohu poslat i obsahy dvou přednáškových bloků. Část meditace bude tedy věnována i probuzení touhy v českém člověku po vzdělání, po znalosti svých kořenů a rozpomenutí se na úkol, který jako Češi máme.
 
Nejprve se svým osobitým způsobem propojte s Andělem Měsíce, se svým Andělem Strážným. Potom začněte v klidu dýchat. Vnímejte své srdce, jemně se ho začněte dotýkat, hladit, dokud se s ním pocitově nepropojíte. Vnímejte své tělo, pevně a stabilně usazené na zemi. Postupně začněte posílat dech do všech částí svého těla. Potom vraťte pozornost svému srdci. Vaše celé tělo dýchá a vy začínáte přes dech, ve spojení s energií lásky a úcty vašeho srdce, posílat slovo DĚKUJI  Duchu České země, Bytostem, Přírodě. Nic neočekávejte. Vnímejte i celé své tělo, jak pro každou vaší buňku je toto DĚKUJI důležité. Koncentrujte svoji energii pouze na tento proces.  Postupně budete cítit, jak je vaše DĚKUJI přijímané. Stále buďte v tomto procesu již vzájemné výměny. 
Pakliže to tak budte cítit, začínáte opakovat: děkuji za to, že se v českém člověku probouzí touha rozumět a vnímat  sám sebe, znát své kořeny, své směrování v osobní i společenské rovině. Děkuji, že tato znalost nás znovuspojuje s Přírodou a s jejím vedením. Následně dýcháte se slovy PŘIJÍMÁM vedení PŘÍRODY. Dýchejte a nechte vše na sebe působit.
Potom zase přes dech posíláte DĚKUJI, že jsem vedena Přírodou, Andělem Strážným k  vědomí si  hodnoty svého domova, země, kultury. A děkuji, že toto žiji. 
Poděkujte všem duchovním přátelům za pomoc a provázení meditací.
 
Pakliže toto cvičení děláte opravdu upřímně, budete sami cítit, jak se zjemňujete, jak se vám navyšuje energie. Potom kdykoli si vzpomenete, nebo budete mít možnost, dělejte toto cvičení v Přírodě.  Třeba v objetí se stromem :-) 
 
Krásný podzimní čas
Marie 

10.4.2017

Milí přátelé,
tentokrát úplněk vychází na tzv. Svatý týden. Tak se nazývá týden před Velikonocemi – svátky osobní proměny.

"Původní učení Krista je překrásným vyjádřením lásky, víry, pokory, oddanosti, odpuštění, zrady, zapření a znovuzrození kvality v nás." L. Paterko

Minulá meditace byla věnována Lásce, v zaměřenosti do sebe. Tato meditace je věnována vyjádřením vděčnosti stromům a jejich léčení, tak jako i všem neviditelným bytostem Přírody. S tímto záměrem vděčnosti se spojte s Andělem Měsíce z místa svého srdce. Stromy nás vedou ze své podstaty ke světlu. A je velmi důležité, abychom jim touto meditací dali najevo, jak jsou pro nás důležití. Pakliže jste již ve spojení se svým osobním stromem, budete moci svým vnitřním zrakem sledovat reakci stromů. Vstupte do svého srdce a jen mu dejte signál, že potřebujete kapičku lásky pro stromy. Vnímejte moudrost svého srdce, jak na to reaguje, a následně si představte paprsek světla, jak tuto kapičku, do které jste vložili energii vděčnosti, nese k Andělu Měsíce a poproste ho, aby svou měsíční září, obohacenou o lidskou lásku a vděčnost, zalil všechny stromy, celou Přírodu. A dále jen již vnímejte, co se odehrává ve vašem vnitřním světě. Nechte v sobě probudit úžas z otevření se Přírody pro vás a vnímejte.

Krásný předvelikonoční i velikonoční čas, Marie

Úryvek z knihy Naše Tradice (L. Paterko)

Ve středu 12.4. je Škaredá středa, den energie zrady, kdy máme možnost přijít na to, jestli jsme zradili – koho? sebe? a následně si s tím pracovat.

Zelený čtvrtek – den, který se nese ve znamení odpuštění.

Velký Pátek – patří k energeticky nejsilnějším dnům roku, je ve znamení energie uzdravení, uctíme gnómy a bytosti mlékem nalitým na kůru, na louku, apod.

Bílá sobota – proudí energie čistoty, je ve znamení živlu vody a ohně. voda nabraná ze studánky je léčivá.

Velikonoční neděle – den oslavy znovuzrození v nás, oslava života a hojnosti.

10.3.2017

Milí meditující přátelé, tentokrát bez jakékoli přípravy si přečtěte text a nechte se vést.:–D

Úplňková meditace – SMÍR
"...a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu: Kdybych mluvil jazyky andělskými, ale Lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale Lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale Lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. 
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá, a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. At ́se děje cokoli, Láska vydrží, Láska věří, Láska má naději, Láska vytrvá. 
Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky, ty ustanou, poznání, to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné, až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
A tak zůstává Víra Naděje Láska – ale největší z trojice je Láska." 1.list Korintským Nový zákon

Děkuji za to, že energie smíru proudí do celého mého systému a veškeré mé "konfliktní části mého já" se jí otevírají, přijímají ji, nechávají se jí naplnit. Děkuji za to, že rozbouřené hladiny ve mně, vědomé i nevědomé, tato energie smíru prostupuje. Vědomě ji přijímejte a následně ji rozveďte ke všem orgánům, doslova ji vdechujte do celého svého systému...

Poté si znovu přečtěte celý předchozí text o Lásce. Vnímejte, jak anděl Měsíce na vás s Láskou vylévá svou léčivou energii. Otevřete se jeho vnímání, rozhovoru s ním. Věřte tomu, že stále jsme pod laskavým vedením a ochranou duchovních přátel.

Smysluplný postní čas, Marie Madeira

11.2.2017

Milí meditující přátelé,
dnešní úplňková meditace je trochu netradiční. Má název Zákon proměny a je známá pod jménem Prostá modlitba. Možná ji i mnozí znáte, stejně tak jako i příběh cesty, který ji vynesl na světlo ze tmy. Celý příběh této modlitby je uveřejněn v knize Kniha pastýřova od Joann Davis. Jen si ji v klidu přečtěte a nechte ji na sebe působit. Vnímejte všechny pocity, které ve vás vzbudí. Pomalu si ji přečtěte třikrát za sebou. 


MODLITBA
Učiň mě nástrojem svého pokoje,
kde je nenávist, ať rozsévám lásku,
kde je křivda, ať rozsévám odpuštění
kde je pochybnost, ať rozsévám víru,
kde je zoufalství, ať rozsévám naději,
kde je smutek, ať rozsévám radost,
kde je temnota, ať rozsévám světlo,
protože kdo dává, ten dostává,
když odpouštíme, je i nám odpuštěno,
a když umíráme, jsme zrozeni k životu věčnému.
Neboť tak zní Zákon Proměny.

Po každém přečtení nejprve krátce VYDECHNĚTE, a potom se zhluboka nadechněte. A mějte na paměti, že začínáme vždy sami u sebe. Takže si jen udělejte krátké putování vaší vnitřní krajinou. Zastavte se u každého orgánu a vnímejte, co se v něm odehrává, a pakliže tam najdete nerovnováhu, použijte Zákon proměny. Např. najdete nerovnováhu v ledvinách, jen klidně opakujte Zákon proměny a nechte působit. Je opravdu důležité věnovat pozornost fyzickému tělu a zdraví. 
Jak je pro nás často obtížné prakticky uchopit, co to znamená jít cestou dobrého člověka, tak i tato modlitba může být odpovědí.

Krásný meditační čas, Marie

12.1.2017

Milí meditující přátelé,

pro většinu z nás je krásná zima a my, v bezpečí a teple svého domova, svým osobitým způsobem pozdravíme Anděla Měsíce. Spojte se sami se sebou a jen tak, hravou formou si řekněte, že právě teď zkusíte vyzkoumat, co se máte naučit. Jinými slovy, co je pro vás důležité se učit právě teď. Můžete objevit cokoli. Ať již v rovině vztahové – lásce, odpuštění, zdravému naštvání, komunikaci s někým atd., nebo pracovní. Např. novému jazyku, novým pracovním dovednostem.... Podle šamanské filosofie to, co se máme naučit, leží za naším bezpečným bodem. To je něco, jako naše vnitřní osobní značka, kterou jsme si vytvořili převážně v dětství a která nás vždy vrátí k tomu, co je nám dobře známé, v čem se umíme pohybovat. Ti z vás, kdo pracují sami na sobě delší čas, můžete pocítit nechuť. Zase mám posouvat dál svůj bezpečný bod? Kolikrát ještě? Neřešte kolikrát. Jsme v procesu růstu a učení se. A tak to prostě je. Nač proti tomu rebelovat? Možná při vytrvalém posouvání svého bezpečného bodu nakonec objevíme strach otevřít se Lásce. 
A teď praktické cvičení. Vezměte si papír a namalujte ne něj jednoduchou kresbu postavičky, která bude znázorňovat vás samotné. Vnímejte své tělo a zeptejte se ho, kde leží váš bezpečný bod? Jakmile ten bod – místo objevíte ve svém těle, tak jej zakreslete do svého panáčka. Vnímejte, jak je daleko od vašeho srdce. Poté se znovu nalaďte na anděla Měsíce a pozvěte ho k sobě domů. Vnímejte jeho krásu, moudrost, hlubokou laskavost, se kterou vám přišel i pomoci. Poproste ho, aby vám pomohl posunout váš bezpečný bod. Anděl Měsíce vám naplňuje celý váš prostor. Samozřejmě v té intenzitě, na kterou jste připraveni. Poté společně posouváte svůj bod bezpečí. Spojte se svým vědomím, se svým bodem uvnitř fyzického těla a následně tak, jak budete posouvat tužkou svůj bod na obrázku, vnímejte, jak se posouvá i ve vašem těle. Nedělejte nic na chtění. Jde o to, si to vyzkoušet v síle úplňku, kdy je muž. a žen. energie v rovnováze, abyste získali nový nástroj práce se sebou samými. Anděl Měsíce vás prostupuje, pomáháte dechem rozdýchávat blokující emoce. Najednou ucítíte, jak se něco hluboko ve vás pohnulo, jako když se něco zvedá ze samého dna moře. Jen v klidu dýcháte. Bod bezpečí – něco jako zarezlá kotva se uvolnil. Celým tělem se dáváte pomalu do pohybu a přes pohyb, nebo následný tanec, vyplouváte za svůj bod bezpečí. Intuitivním pohybem – tancem posilujete bytí v novém. Anděl měsíce vám stále pomáhá, dle vaší individuality. Poproste ho, abyste ve snu porozuměli, co je teď pro vás důležité se učit. S láskou a úctou mu poděkujte a svým způsobem, tak jak jste zvyklí, ukončete meditaci. Nezapomeňte poprosit, aby sen byl srozumitelný a abyste si ho zapamatovali. Tužku a papír si dejte raději k posteli. 
Krásný meditační čas a ať nezbytné posuny v tomto roce jsou v lehkosti a jemnosti.
Marie Madeira

19.12.2016

Milí přátelé, 
posílám slíbenou meditaci na Slunovrat. Pusťte si "zpěv" Země, kterou nahrála NASA, zde. Nechte celou hudbu na sebe působit a následně si jen myšlenkou zaktivujte "zákon": jak uvnitř, tak vně. Vnímejte, jak hluboko ve vás se probouzí osobní zpěv Země a propojuje se s poslouchanou hudbou. A začínáte se otevírat Slunovratu. Vnímejte srdce, rozdýchejte si vibrace svého srdce a nechte je jít naproti Slunovratu, a tímto se s ním spojujete. Začínáte se modlit Aramejský Otčenáš (viz níže) a nakonec, pakliže to tak cítíte, si dáváte svými slovy záměr jít cestou dobrého člověka a děkujete za to, že jste na této cestě vedeni a je vám stále pomáháno ze samého Zdroje.
Ať vás vánoční energie obejmou a vynahradí a doplní vše, co potřebujete.

Děkuji všem za společné nejen meditační chvíle.

S láskou Marie Madeira  

ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ
Ty jenž zrozuješ, Otče–Matko Kosmu,
soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku.
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak ve všech formách.
Dopřej nám náš denní chléb i vhled – tolik, kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
Vpravdě – síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy.

Amen

14.12.2016

Milí meditující přátelé, 
poslední úplňková meditace tohoto roku (bude však ještě letos zveřejněna slunovratová) je inspirována kolegou, který přesně vystihl podstatu vyhladovělosti a označil ji jako trychtýře, kterými stále ztrácíme energii. A tak tato meditace bude zaměřená na "zavření " těchto odtoků energie.
Jsou témata, která často řešíme stále dokola a dokola a která mají zdroj ve vyhladovělosti po něčem, čeho se nám nedostávalo. Mnoho lidí řeší nedostatek lásky, absenci lásky. Následně je to vede na duchovní cestu a Vesmír, Matka Země nám začínají tuto vyhladovělost doplňovat. Prostřednictvím přátel, úspěchů, hezkých chvil atd. Protože ale ta vyhladovělost má tvar trychtýře, nebo tak působí, stále toho není dost a vlastně ani nemůže být, dokud se trychtýř neuzavře a následně neodloží. Mechanismus oběti v nás ale proti tomu může protestovat. Pakliže je to váš případ, jen to pozorujte a rozhodněte se po svém. Je to jen mechanismus.
Meditaci začněte tak, jak jste zvyklí. Poté poproste Lunu, aby vám nasvítila vaše základní trychtýře. Nedávejte si jich více než tři. A potom si začněte zvědomovat, čím vám tyto trychtýře byly doplňovány a to vše do nich vmalujte, vepište. Jakmile budete cítit, že to je jen vaše rozhodnutí, tak v průběhu malování uzavřete trychtýř. Jednoduše mu namalujte dno. Ale naprosto vědomým způsobem. Vnímejte, co se děje ve vašem těle. Následně se zhluboka nadechněte a vše ještě trochu více vydechněte. Tak, jak budete domalovávat trychtýře, vnímejte i své ego, nakolik protestuje a nakolik je nespokojené, protože jeho představa, jak má být vše doplněno, je jiná. Jen vše pozorujte, držte se svého rozhodnutí uzavřít trychtýře a za chvíli tlaky a odpory ega pominou. Klidně poproste svého anděla strážného, aby objal všechny části vašeho já, které protestují, jsou v negaci vůči celému procesu. Klidně si dýchejte a vše se zklidní.
Trychtýře jsou doplněny a ty které nebudou, tak poproste Matku Zemi a Vesmír o doplnění. Čas adventní a vánoční je pro toto ten nejlepší. Poté buďte bdělí, abyste nepropásli čas a formu doplňování. Často se při tomto cvičení najednou ve vás zrodí vděčnost. A to je moc dobře. Držte si ji a pěstujte si ji. Je to naše velká pomocnice.
Adventní a vánoční energie jsou krásné a velkým dárkem pro nás. Z mého pohledu je ještě důležité, aby si každý sám za sebe udělal rozhodnutí o tom, jestli chce jít cestou dobrého člověka, a porosit o vedení a o rozpoznání této cesty. Toto rozhodnutí je ale samozřejmě na každém z nás.

Na závěr ještě podnětné info z knihy Naše tradice od Laďky Sůvové – Paterko: 
Jak proudí energie na Štědrý den: v 8 hodin ráno nás probouzí pokora a vděk, polední hodina sebou nese energii trpělivosti. Pozor na 15. hodinu – přichází na pár okamžiků energie pokání, která se projevuje u většiny lidí formou lítostivosti, výměny názorů atd. Východ první hvězdy je světlo, které k nám přichází a zvěstuje přeměnu v nás. A tehdy zapalujeme svíce. Kolem 18. hodiny přichází energie míru. Hodinu před půlnocí se snáší energie splněných přání, každý si můžeme přání napsat, vyslovit ho nahlas a poté papír spálit v ohni. A ještě nakonec krásnou modlitbu od Laďky, která je obohacením pro všechny:

"Děkuji, že Boží láska, síla, spravedlnost a moudrost provází naši rodinu, stejně jako zdraví, radost a hojnost. Naší kvalitou je vzájemná úcta a respekt."

V úterý tu najdete meditaci ke slunovratu.

Krásný adventní a vánoční čas. Marie

14.11.2016

Milí meditující přátelé,
tato dnešní úplňková meditace navazuje na předchozí. Tentokrát budeme nahlížet na to, jak máme zpracované odmítnutí. Použiji k tomu cvičení, které již někteří znáte z Velryby. Vše píši v ženském rodě, takže muži si to obrátí. Nejprve, jako vždy, je potřeba se spojit se sebou samými a následně s Lunou. Jinak každý máme svého osobního Měsíčního a Slunečního Anděla. Krásně o tom píše paní Božena Koubová. Vezměte si dva papíry a rozdělte si každý na tři sloupce. Jeden papír je na partnerské vztahy a druhý na ostatní vztahy, které vás v životě ovlivnily (kamarádi, učitelé atd.). Do prostředního sloupce si napište jména těch, které považujete ve svém životě za stěžejní. Vlevo si napište a prociťte si, s čím jste do vztahu vstupovala (záměry, očekávání, představy atd.) a do pravého sloupce si napište, jaká jste z toho vztahu vystupovala, co jste se naučila, nebo naopak, co jste se snažila vytěsnit. Prociťte si míru odpuštění, přijetí, smíření. Toto cvičení vám pomůže rozkrýt vaše partnerské a vztahové vzorce. U partnerských vztahů to zkuste i obráceně. Navnímejte, jaký muž do vztahu s vámi vstupoval a jaký muž z něj vystupoval. Lépe tak přijmete, že i ve vztazích jsme ve škole učení se a vzájemné pomoci růstu.
Vnímejte sílu úplňku, ať již viditelnou zrakem, nebo ne, vezměte si pastelky a za každý vztah namalujte část květiny – růže. Vnímejte své pocity při malování trnů, lístečků květu. Jemným způsobem v sobě za pomoci Anděla Luny, přijímáte. Do ničeho se nenuťte, vnímejte i jak se mění síla stonku růže v závislosti na síle trnů. Potom si namalujte z čeho vaše růže vyrostla. Z jakého modelu rodičovského vztahu a dalšího? Je tam ještě nějaké odmítání, nebo je již vše zpracováno? Vaše pocity vám budou odpovědí. Pakliže to, z čeho vyrůstá vaše růže, bude ještě těžké, tak ji s láskou "přesaďte" se slovy – toto je vaše, to nechávám u vás. Děkuji za tu zkušenost a za .....sami si doplňte. "Přesaďte" znamená, že si sami namalujete, z čeho si přejete, aby vaše osobní růže čerpala, vyživovala se.
Blíží se advent a vaše růže na obrázku, symbolizující vaší osobní cestu růstu, má možnost se v krásných adventních energiích rozvinout a vyléčit.

Krásný úplňkově–meditační čas, Marie

13.10.2016

Milí meditující přátelé,
tuto meditaci je zvlášť vhodné dělat za úplňku. Jin a jang působí nejvíce v rovnováze. Jen si na začátek připomeneme 4 základní mužské archetypy – milovník, král, bojovník, mág. Skrze vědomé rozklíčování, jak působí ve vašich životech, můžete lépe uchopit svého vnitřního muže.
Ženy: Zkuste si jen tak pohrát a namalujte si kruh znázorňující váš měsíční cyklus, kde bude panna, matka, čarodějka a ta, co mluví s Bohyní (menstruace). Zkuste si jen tak, pro svůj pocit, přiřadit k panně milovníka, k matce krále, k čarodějce bojovníka, k té co mluví s Bohyní mága. Jen tak vnímejte, co to dělá s vámi, jak vaše panna vnímá milovníka atd. Lehčeji tímto rozkryjete vztah mezi vaším vnitřním mužem a vnitřní ženou. Muži si nejprve procítí své mužské archetypy, kterým vědomě ukáží svou animu. Nevadí, jestli se svou ženskou částí nejste ještě v kontaktu. Stačí to udělat mentálně a jen vnímat pocity v těle.

Prociťujte sílu Měsíce a otevřete se technice Hooponopono. Jen připomínám, je to prastará havajská technika s hlubokými léčivými účinky. Její podstata spočívá ve vědomém oslovování sebe samých, svých nejhlubších dimenzí s následnou prosbou o odpuštění za to, co po nás zůstalo a co nám brání teď prožívat to, po čem toužíme. Tím nastává proces čištění a uvolňování starých energií.

Muži začínají u svých archetypů, ženy u svých ženských aspektů. Je třeba pročistit celý kruh. Příklad pro ženy: obejměte svou pannu a začněte ji pomalu s láskou opakovat Miluji tě, omlouvám se ti, prosím odpusť mi, že i po mně tady kdysi na Zemi zůstaly energie, které nám teď brání prožívat lásku muže, vědomé milování, projevit sebe samu atd. Energie, které nám teď způsobují bolest, absenci milování atd. atd. Sami si najděte to, co je vaše. Opakujete mantru Hooponopono tak dlouho, dokud nebudete vnímat úlevu a odpověď vaší panny. Stejným způsobem se spojte s aspektem matky, čarodějky, té,co mluví s Bohyní. Tak, jak postupně budete každé opakovat miluji tě, omlouvám se ti, prosím odpusť mi, …, bude postupně celý váš menstruační kruh sílit a začne pomalu dýchat. Jako kdyby již dlouho přesně na toto čekal. Hluboký výdech uvolní staré a nádech nadechne nové, již svobodné. Potom obejměte svého vnitřního muže a i jemu říkejte mantru Hooponopono. Muži postupují obráceně. 
Nakonec si namalujte obrázek vnitřní ženy a vnitřního muže na jeden papír a vnímejte, jaký mají vztah mezi sebou. Potom jim domalujte láskyplné prostředí Matky Země. Pakliže nemáte tolik času, tak stačí namalovat symbol rovnováhy jinu a jangu.
Krásný podzimní čas. Marie

16.9.2016

Milí meditující přátelé,
dnešní meditace je inspirující příběh, který napsala Kateřina. Svou vlastní zkušenost. Jen tak si jej přečtěte a nechte na sebe působit. Potom si vezměte papír, tužku a přeneste se o tři, čtyři roky zpátky a napište si krátký příběh o sobě tak, jak to bylo tenkrát. Potom to porovnejte se současností. Spojte se svým vnitřním dítětem a ukažte mu, jaký kus cesty jste ušli. Vnímejte a napište si, jaké kvality jste získali, rozvinuli, co jste již odložili a již není třeba se tím zabývat. Zvědoměním odplyne spousta strachů a posílí se dospělost ve vás.
Využijte energie září ke spojení se se svým osobním stromem a učení se mu naslouchat. 

A teď již příběh Kateřiny:

Ráda bych se podělila o jeden běžný zážitek, který se určitě už stal mnohým z Vás. Ještě nedávno bych to řešila vztekem, křikem, naštváním, ale jelikož se snažím naslouchat a od Marušky jsem se naučila pár technik, jak v takovém případě zareagovat, zjistila jsem, jak to v praxi funguje.
 

Celá naše sousedská parta si domlouvala víkend na lodích, všechny čtyři rodiny jsme se těšily a probírali detaily, co kdo vezme, jak pojedeme atd. U jednoho takového domlouvání (nebyli jsme tam všichni, jen já a rodina, která to celé iniciovala)byla i moje kamarádka, která navrhla, že by se s mužem a dětmi ráda přidala. Obě rodiny jsme s tím souhlasili a tím se náš počet rozrostl o jednu rodinu. Do odjezdu zbývalo ještě pár dní, občas jsem zaslechla, jestli to byl dobrý nápad přibrat ještě někoho navíc, že nás bude dost lodí, ale nijak se to neřešilo. V den D jsem dorazila na nádraží, spolu s rodinou, která celou akci domlouvala, jako první a společně jsme čekali na ostatní. Jaké bylo moje překvapení, když se ke mně moje sousedka naklonila a do ucha mi vysvětlila, že prostě nemůže odolat, ale musí mi říct, že jsem jí strašně naštvala, že jsem mojí kamarádku vzala sebou, ale že mi odpouští. Nechápavě jsem se na ní podívala a nezmohla se na slovo – vždyť u celé situace na zahradě byla se mnou a mohla říct ne. Nechala jsem to být, ostatně už dorazil zbytek party, ale vztek ve mně narůstal geometrickou řadou ujetých kilometrů. Cestou k lodím jsem se jí raději vyhýbala a doufala, že to přejde. V kempu u vody jsem tušila, že pokud to nějak nezpracuji, tak je po pohodové projížďce na lodích. Naštěstí mě zachránila moje oblíbená technika – šla jsem s dcerou na záchod a celý si ho zabrala pro sebe, fronta nefronta a 10 minut jsem do záchodu šeptala svůj vztek, spláchla a pořád to nebylo ono, tak jsem si dala ještě jedno kolo, naštěstí záchod pojme fakt všechno co z pusy člověk vypustí a najednou jsem cítila velkou úlevu a osvobození od vzteku, samozřejmě až po opakovaném spláchnutí . Pak jsem vzala do ruky pomyslné nůžky a všechna vlákna vzteku, která zbyla, pečlivě ostříhala a pak už jen vše dočistila v Ho´oponopono.

Jsem vděčná sobě, celému vesmíru, Marušce , že jsem se naučila a pochopila, že jsem zodpovědná za to co se mi v životě děje a že jsem to já, kdo se rozhodne jestli si staré vzorce ponechá a nebo je odstřihne a vrátí na oběžnou dráhu. Nebyl to jen vztek , který jsem řešila, ale i to, proč jsem si takovou situaci do života přitáhla, a bylo těžké neobvinit mojí sousedku, ale přijít na to, co jsem si tím potřebovala vyřešit, poděkovat za celou situaci a pustit to dál.

Děkuji, děkuji a ještě jednou děkuji.

Kačka

Přejít na stranu: 1 2 »

Úvod » Meditace

Titul Velryba KNIHA od Marie Madeira již brzy najdete na novém na e-shopu a v těchto knihupectvích »