Meditace

Meditace 7.1.2023

Milí přátelé úplňkových meditací,

první lednový úplněk v Raku - vlčí úplněk. Vlk nese kvality duchovního učitele, průvodce, moudrého ochránce. Forma jeho učení je různá, vždy nám dá ale sáhnout na pocit samoty v lidském světě, abychom se otevřeli poznání jemněhmotného světa, světa Přírody. Podle dávných pověstí vlk přišel z hvězd a vytím se spojuje a mluví se svým domovem. Vede nás k propojování těchto světů v čase, kdy je potřeba. A tento čas se právě otevírá. 

Rak je oblast srdce, hrudníku. Takže krásné spojení na první úplněk.

Přišel čas začít v sobě probouzet kvality potřebné k projití vším, co je třeba. Zároveň se spojit s duchovní pomocí, která k nám sestupuje. Na Silvestra jsem si udělala pouť na Říp a při vrcholové meditaci přišli Andělé Atlantidy, které mnozí již znáte. Proto tento rok začneme se vzájemným propojením se.

Vezměte si tři bílé svíčky, stačí čajové. Svým způsobem s spojte se svým Andělem Strážným a s Andělem Měsíce.

Svíčky budete zapalovat do trojúhelníku v tomto pořadí a s těmito slovy:
- svíčku na vrcholu trojúhelníku se slovy: "ve jménu Anděla Moudrosti, který přináší Světlo do tmy v mém životě",
- svíčku vlevo se slovy: "ve jménu Anděla Moci, který přemůže trápení, závislosti…",
- svíčku vpravo se slovy: "ve jménu Anděla Lásky, který je pro mě radostí, oporou, protože síla větší než Láska neexistuje ".

Tři Andělé, tři balíčky osobních témat. 

Snažte se nic neřídit, při každém zapálení svíčky nechte, aby se ve vás, ve vaší vnitřní krajině probudilo, ukázalo vše, co k tomuto tématu patří, a jen to odhalte pro léčivou energii Andělů. Zároveň ukažte Moudrosti Přírody, že chcete jít pod vedením Duchovních světů a tato meditace je vědomý čin. A tito Andělé se mohou stát i spojovacím mostem mezi vámi a Moudrostí Přírody. Při této meditaci si můžete zažít, jak je vše propojené, jak nahoře, tak dole. Mohou vám přijít i spojenci ze světa zvířat, nebo je můžete cítit v jejich vysoké duchovní vibraci.

Ukončete meditaci svým způsobem, jak jste zvyklí. Stále platí, že si ji můžete dělat kdykoli, nejenom v energiích úplňku :-).

Upřímně přeji, abyste ve spojení s těmito vysokými duchovními bytostmi nalezli své nové blízké průvodce a ochránce.

S Láskou, Marie Madeira

 

Meditace 8.12.2022

Milí přátelé úplňkových meditačních cvičení,

poslední úplněk v roce je v adventním týdnu, kdy proudí energie Lásky. Bude to cvičení na procítění si schopnosti lásku dávat, lásku přijímat a na otevření se Lásce sama k sobě jako k balíčku :-)  Porozumění tomu, jaký jsem vlastně balíček, co je v něm dané a co je proměnné, měnitelné apod.

Vysvětlení balíčku :-)
vždycky říkám klientům: "představte si, že váš partner(ka) je balíček a vy si volíte celý balíček. A jako takový je třeba ho přijmout. Jsou v něm věci dané, které prostě nezměníte a věci měnitelné..."

Energie Lásky, která proudí v tomto adventním týdnu, nám bude velmi nápomocná. 

Všichni jste dostali na cestu svoji duchovní družinu. Postupnou prací na sobě jste tuto svoji družinu objevovali. Duchovní družina, kterou máte všichni, kdo na sobě pracujete objevenou (důvěřujte, že další členové se vám budou ještě dle vaší připravenosti ukazovat): Anděl Strážný, osobní Anděl Měsíce, osobní Anděl Slunce, duch vašeho osobního stromu, silové zvíře, osobní bytůstka Přírody. Ti všichni jsou součástí vaší duchovní družiny. 

A teď již samotná meditace se záměrem Otevírám se Lásce sama k sobě, otevírám se porozumění tomu, co to vlastně znamená, a prosím o nahlédnutí toho, jaký jsem balíček a v jakém stavu balíček je.

Svým osobitý způsobem se spojte se svým Andělem Strážným, Andělem Měsíce a s archandělem Gabrielem - strážcem živlu vody. 

Pakliže máte možnost, zajděte si k řece, nebo k vodě. Pakliže ne, tak si vezměte velkou misku s vodou, jako symbolem jezera.

Poproste archanděla Gabriela o vedení celého procesu a Anděla Měsíce, aby vše nasvěcoval. 
:-) Nechte se prostoupit energií Lásky, vnímejte jak vás doslova chytla za ruku, obejmula a společně jděte doprostřed řeky. Luna vám nasvítí světelnou cestičku. 
:-) Zastavte se uprostřed a jen v objetí Lásky, pod ochranou arch. Gabriela řekněte : "Otevírám se jako balíček."  A balíček se začne vysypávat. Vše co si budete postupně uvědomovat, řeka bude pročišťovat
:-) Nejprve vidíte svoje tělo, vidíte v jakém je stavu, díváte se na něj a pomalu začínáte cítít svoje tělo . Srdcem říkáte svému tělu Hoôponopono. Energie Lásky, v jaké to říkáte se tímto začíná zesilovat, spojuje se s vaším Hoóponopono a tělo tuto léčivou energii do sebe nasává, saje, uzdravuje se. Přijímám své tělo, prosím lásku, aby rozpustila vše, co mi brání vidět krásu mého těla. To jak pro mě neustále pracuje. Potom se z balíčku vysype sebenenávist,( nepřijetí sebe sama, neláska sama k sobě.)  A nebo se z něj vysype to, co ještě brání úplnému přijetí těla. Najednou vidíte čekání těla na to, až ho opravdu přijmete, opravdu uvidíte. Jakmile se to stane, sebenenávist (nebo to, co se vysypalo) splnilo svůj úkol a jako herec, který dohrál svoji roli, může odejít. Řekněte ji, že ji již nepotřebujete. Poděkujte, že vás dovedla, tam, kam měla. Dál již chcete jít , žít, bez ní. Uvidíte schody, které vedou do nebe a nechte ji po těch schodech odejít do vesmírné samoobsluhy. Určitě si zase tuto zkušenost nějaká dušička hodí do svého košíčku před cestou na zem:-).

A takto budou postupně přicházet všechny části balíčku (vnitřní dítě, vnitřní žena, vnitřní muže, silové zvíře atd......). Uvidíte, jak jsou krásné a kolik jste již udělali práce. Pomocí Hoôponopono vše douzdravujete, přijímáte. V následném objetí arch. Gabriela rozpouštíte vlákna lpění na svém příběhu. Voda vše čistí. Postupně se celým systémem začne rozlévat celistvost. 

Upřímně poděkujte za pomoc a vedení. Vraťte se zpátky na pevnou zem :-) a dejte vodě nějaký dárek. Namalujte sami sebe - své tělo - jako chrám. Chrám, který má pevné základy již v energiích Nové Země. A pozvěte tam svoji Duši. Potom si zavolejte svého Ducha. Ten se nám stále někde toulá. Dechem se propojujete s celým obsahem svého balíčku.:-) Energie Lásky a duchovní průvodci vám po celou dobu meditace vytvořily bezpečný a hluboce léčivý - uzdravující prostor - náruč.

Svým osobitým způsobem ukončete meditaci.

Upřímně děkuji všem za společnou práci a přeji hluboce uzdravující a k radosti vedoucí adventní čas, Marie Madeira.

Meditace 8.11.2022

Milí přátelé úplňkových meditačních cvičení,

dnešní úplňková meditace bude zase malující, abyste si co nejvíce zvědomili váš vztah k technologiím. Důležité je, aby vám nevládly. Budeme malovat sérii obrázků, na kterých máte možnost vidět váš osobní příběh s technologiemi. Využijeme síly úplňku, který je navíc posílený zatměním Měsíce. Anděl Měsíce je již po tolika letech váš dobrý, blízký známý a je připravený pomoci.

Zatmění Měsíce, které dnes nastane, vše jenom posílí.

Svým způsobem se propojte s Andělem Měsíce, se svým Andělem Strážným, s Archandělem Urielem (strážce živlu Země, velký pomocník pro spojení se se zemí) a s arch. Rafaelem (strážce živlu Vzduchu a veký léčitel srdce) a požádejte je o pomoc a o provedení celou meditací. 

Vezměte si papír a pastelky, nebo tužku, co máte po ruce. 

1.obrázek:

Namalujte sami sebe (jednoduše:-)) v čase, kdy jste ještě neměli mobilní telefon ani počítač a napište alespoň přibližně rok. Namalujte se, jak jdete po zemi, propojení se zemí a prociťte si a i napište, jak jste vnímali sami sebe. Namalujte do postavičky i své srdce. Napište si i pocit, který máte, když se díváte na sebe takto zpětně. Namalujte své spojení se zemí, s Vesmírem. Nad vámi je krásná obloha. Namalujte Přírodu a své napojení na Přírodu. Ať již vědomé nebo nevědomé.

2. obrázek

Jdete po zemi, již se starým mobilem v ruce a máte PC. Obloha již není čistá, ale prostupuje ji jemná síť. Z vaší hlavy a do vaší hlavy vstupují jemná vlákna napojení na tuto síť. Možná již i vaše nohy nebudou stát na zemi a budete už trochu ve vzduchu. Vše prociťujte. Minulost, to jak jste se viděli tenkrát, jak na to nahlížíte teď. Namalujte i své spojení s Přírodou. Časově určete alespoň přibližně rok. 

V zemi jsou již patrné procesy zrodu nového. Prociťte si, nakolik se zvýšila i intenzita padání do emocí a vzdálení se od schopnosti citu. Srdce, které namalujete do obrázku, vám to napoví. 

3.obrázek

Jdete po zemi?  Moderní mobil v ruce, moderní PC. Malujte oblohu a již cítíte hustoto zasíťování. Namalujte opravdu upřímně vlákna z vaší hlavy a do vaší hlavy, která vedou z této sítě. Zobrazte, prociťte si i to, co proudí z té sítě do vaší hlavy. Do vašeho srdce. Namalujte si mozek v hlavě a napojení vláken, která tam vedou. Nová Země je na cestě návratu.

Co vaše nohy? Jdou ještě po zemi? Co spojení s Přírodou? 

Časově jste již v této době.

4.obrázek

Jakýmkoli způsobem si namalujte třeba i na větší papír osobní duchovní práci na sobě. Na obrázek napište "dávám hodnotu sama sobě a všemu odpracovanému, a tím probouzím a rozsvěcím v sobě plán Lásky". Hlaďte ten obrázek a sami sobě říkáte "miluji tě, omlouvám se ti, prosím odpusť mi, děkuji". Vaši duchovní přátelé vám pomohou. Potom na tento obrázek položte obrázek č.3. A jen vnímejte. Kvality odpracovaného začnou prostupovat skrz, začínají narušovat spojení na síť a další.

5. obrázek

Každý sám za sebe. Máte možnost s Archanděli, Andělem Strážným vysvobodit postavičku - sami sebe a v meditaci vše očistit. 

poslední obrázek - vaše napojení prochází skrz síť. Od sítě přijímáte jen to, co opravdu potřebujete. Z nohou jdou vlákna spojení s kvalitami Nové Země. Dáváte tím i jasný signál Přírodě. Alespoň chvíli buďte v tomto spojení. Pakliže to tak budete cítit, zobrazte i světélka plánu Lásky v sobě - v postavičce. 

Celý proces si vás povede dle vašeho nastavení, přání. Buďte k sobě co nejvíce upřímní.

Krásný úplňkový čas, Marie Madeira

 

Afirmace od Archanděla Uriela, jako pomoc pro období, do kterého vstupujeme :-)

"Všechny mé obavy a strachy předávám očistnému plameni, Božímu ohni. Důvěřuji duchovnímu vedení ve mně a tím se setkávám se svou vlastní silou."  Ulrike Hinrichs

Meditace 9.10.2022

Milí přátelé úplňkových meditací :-)

úplněk v ohnivém znamení dává možnost velké transformace. Možnost dotknout se té nejmíň milované části sebe samých. Tak posílám inspiraci na transformaci v jemnosti. Vždyť podstata ohně je Světlo. Tato meditace se nějak nechtěla narodit. Stihla to jen tak tak :-) Ale i tak platí, že si ji můžete udělat kdykoli.

Představte si, jako kdybyste byli v mlze. Pocítíte možná i velkou únavu, nechuť, apod. co vám bude bránit toto meditační cvičení zrealizovat.

Nejprve si namalujte svého hodnotitele, vnitřního kritika, zpochybňovače ostatních i sebe samých, obhájce, který potřebuje stále vytvářet situace, aby se mohl hájit... Prostě tu část, která má nad vámi stále ještě moc. Pak si představte, že jste potkali úplně cizího člověka. A on vás požádá, abyste mu vysvětlili na vlastním příkladě, co znamená ta transformace.

Vezměte si tedy papír a napište si rok, případně situaci, která vás dovedla k započetí práce na sobě. A běžte krok za krokem až do současnosti. No ale váš neznámý stále nebude rozumět. A bude vám klást otázky typu - co to znamená, že si byl(a) na dně? Nic tě nebavilo, válcovaly tě strachy, samota, absence rodiny... atd. atd. A vy musíte začít znova a jinak.

INSPIRACE NA JINAK: začněte pojmenovávat, co transformace znamenala pro tělo, pro duši a pro ducha. Časté pády, opětovná vstávání. A mnoho dalšího vám bude přicházet do vědomí. Vnímejte, jak ve vás pomalu narůstá vděčnost k sobě samým. URČITĚ si dělejte poznámky. Potom budete mít popsaný papír před sebou. Dívejte se na něj. Nečtěte, jen se dívejte. Slova se vám pomalu začnou rozostřovat a otevře se vám prostor mezi řádky. Prostor, kde vaše srdce uvidí svou duchovní družinu a duchovní spojence, přátele, kteří byli stále s vámi. A se kterými jste svou prací stvářeli neviditelné nitky, spojení.

Potom toto vše postavte proti té části, která má nad vámi největší moc. Jakmile to uděláte, mlha se začne pomalu rozpouštět a vy nad sebou uvidíte Měsíc. Vše se začne porovnávat. Jen tak buďte sami v sobě, ve vnitřní krajině. Mlha se začne pomalu rozpouštět i nad plánem Lásky a Světla ve vás. Vaši duchovní přátelé vám pomůžou, abyste ho mohli alespoň zahlédnout. Možná si ho procítíte ve snu? Anděl Měsíce velmi rád pomůže.

Krásný meditační čas, Marie Madeira 
 
 

Meditace 10.9.2022

Milí přátelé úplňkových meditací,

tato meditace bude velmi krátká, ale může přinést mnoho dobrého a stát se další vědomou pomocnou silou v nás samých.

Poté, co svým osobitým způsobem se propojíte s Andělem Měsíce a se svými duchovními přáteli, začněte si v duchu říkat tuto afirmaci:

Děkuji za to, že se ve mně pod vedením a ochranou Ducha sv. probouzí Plán Lásky a Světla. 

A  důležité je, abyste opravdu chtěli toto v sobě nechat probudit. Nejde to dělat ze zvědavosti, ani na zkoušku. Jakmile se pro to rozhodnete, tak je potřeba i následující dny si to jen krátce, ale pravidelně zvědomovat, že tento Plán je ve vás. Tímto bude postupně sílit a zářit zevnitř ven. Stane se pro vás zdrojem velké radosti, důvěry... Pomůže vám vidět i Světlo na konci tunelu a mnoho dalšího, dle vašeho nastavení. 

Zkuste si vzít i papír a oběma rukama jen zhmotněte vše, co ve vás tato afirmace začne probouzet. Obrázek si schovejte a postupně přidávejte další. Nakonec všechny obrázky splynou v jeden. Za jak dlouho, je na vás.

Přeji krásný úplňkový čas, Marie

Meditace 12.8.2022

Milí přátelé úplňkových meditací :-)

Nejprve v krátkosti se pomocí příkladu pokusím shrnout to, čím procházíme v osobní rovině. Představte si, že jste knížka a že znáte, máte přečtených několik málo stránek a další ani nechcete prohlížet. Tak většinu z nás před dvaceti lety "zastihly" nové kvality, energie, které začala vyzařovat Země. Tyto energie začaly pomalu otevírat další a další stránky, které jsme začali zpracovávat. A teď, v tomto čase, se otevřela poslední stránka. A na té je vše, co bylo na stránkách předchozích. A to je zkouška, kterou procházíme. A z fyzické roviny buněk našeho těla má velkou možnost odejít stres, bolest a další, co tam ještě zůstalo. Bruno Grönig ve videu, které jsem posílala, o důležitosti těla krásně mluví. Jeho slova zároveň i léčí. Posílám další dvě techniky, které nám v této době velmi pomohou.

Technika Borise Tichanovského využívá léčivé energie hlásek:
Pohodlně si sedněte, zavřete oči a začněte zpívat  ZDRÁVÍ s dlouhým Á a s dlouhým Í. Stále dokola, ale hlouběji a hlouběji. Pomozte si tím, že si dáte jednu ruku na břicho a druhou na hrudník. Musíte cítit, jak to ve vás rezonuje. Když si pozvete k tomu Archanděla Rafaela, bude to mít ještě větší účinek. Dělejte to tak dlouho, dokud nebude celé vaše tělo uvnitř jemně rezonovat. Nemusí to jít hned napoprvé, postupně si přidávejte. Zpívejte s úsměvem. Můžete si u toho jemně lechtat buňky svého těla, zvláště tam, kde cítíte tlak, bolest, stagnaci, nebo něco nepříjemného, nefunkčního apod. Pomáháte jim, aby se začaly usmívat.:-)

Technika paní léčitelky Jitky H.
Každý den si lehněte na zem na záda na 20 min a buďte úplně v klidu bez mobilů, bez hudby atd. pozornost mějte ve svém těle. Tím si dočerpáte energii přes první čakru.

Toto cvičení můžete zesílit tím, že natáhnete ruce za hlavu a sepnete je jako k modlitbě, nebo si je položíte na zem a budete dýchat přes první čakru. Zkoušejte si sami pozice rukou za hlavou.

A teď již samotná meditace :-)
tentokrát s Andělem Měsíce, s Archandělem Gabrielem, strážcem živlu vody, s Andělem Strážným a s dalšími duchovními přáteli, kteří vám jsou blízcí, se kterýma komunikujete (silové zvíře apod.) Pozvěte si je svým vlastním způsobem a poproste, aby vás celou meditaci provázeli.

Vezměte si skleničku s vodou, pohlaďte ji v duchu i reálně a poproste o pomoc i Arch. Gabriela. Potom je potřeba si opravdu procítit záměr, že chcete jít cestou Světla, v souladu s plánem své duše, pod vedením a ochranou Ducha svatého, Nové Země, Přírody... Pro realizaci tohoto rozhodnutí je pro vás, ve vaší vnitřní krajině, připravena lodička vašeho záměru, ve které již určitě jednou nohou stojíte. Důležité je, abyste tam stáli oběma nohama. 

Vědomě se napijte vody a sledujte její cestu vnitřním zrakem. Voda vás vede. Pakliže nestojíte oběma nohama v lodičce svého záměru, tak se voda rozdělí a vy budete moci vidět i tu lodičku, kterou ještě nechcete opustit. Z jakéhokoli důvodu. Ze strachu, z pohodlnosti, z nedůvěry v nové a neznámé apod. Tak, jak to vnímám, tak je ještě čas stoupnout si oběma nohama do lodičky svého záměru. Zatím se ještě dá vybalancovávat obě lodičky. Ale protože mi tato meditace přišla ve vnitřním obrazu, tak to vnímám jako důležitý signál, že není čas otálet. 

Poproste Anděla Měsíce, on vám nasvítí vše, co je ve staré lodičce. Je na vás, jak si s tím poradíte. Mnoho již toho umíte. Vesmír čeká na vaše rozhodnutí pustit se starého. Měsíc vám  zároveň nasvítí i lodičku vašeho záměru s vašimi osobními duchovními průvodci (osobní duchovní družinou). Máte možnost při pomocné síle úplňku, chytnout se své družiny a stoupnout si do lodičky svého záměru oběma nohama. 

A z pozice vědomého spojení se s lodičkou záměru, mnohem snáze dopracujete vše, co vám brání (od)pustit staré a uvolnit starou lodičku. 

Může se vám stát, že voda, jak ji budete pít, vás dovede k více lodičkám. Nevadí, držte se lodičky - lodě - svého záměru. Jakmile se do ní postavíte OPRAVDU oběma nohama, uvidíte jak lehce se bude staré odpojovat. Do novoluní je potřeba stát pevně oběma nohama ve své lodičce - lodi- záměru. Tu si namalujte. Nezapominejte na svojí duchovní družinu, je vám stále k dispozici . 

Poděkujte za pomoc při meditaci a při zkoumání starých loděk nezapomeňte na velkého pomocníka - ÚDIV. Jé, tady je ještě křivdička, pomstychtivost, tady točím svoji gramofonovou desku stále dokola apod. Nezapomeňte si dávat pašáky, lechtejte si buňky, zpívejte si ZDRÁVÍ, ležte na zemi jak kočky a vše půjde lehčeji :-) 

Krásné letní dny. Marie

Meditace 13.7.2022

Milí přátelé úplňkových meditací, 

minulou meditaci jsme se věnovali páteři. A tuto meditaci se budeme  věnovat hrudní páteři. To může ve vás vyvolat strachy, protože tím, jak se jemně a laskavě budete nořit do vrstev hrudní páteře, tak na emoční pocitové a citové rovině vás to může začít ohrožovat. Můžete cítit strach, odpor, vzdor, nebo jakékoli další blokující emoce. A to je dobře. Když si umožníte vyplavení na povrch co nejvíce těchto energií, hodně vás to osvobodí. Tímto cvičením můžete objevit a rozpustit i svá vnitřní vězení bolestí, zranění, křivd. Stejně tak i jakákoli zamrznutí. Pročištěná zadní páteř a naši duchovní spojenci nám budou oporou a pomocí. 

MEDITACE:

Svým vlastním způsobem se propojte s Andělem Měsíce, Andělem Strážným. Jsme v procesu přechodu na 5D. To nám umožňuje cítit a vnímat energii Krista a jeho léčivé ruce Lásky - Světla a  Lásku jeho Srdce. 

Vezměte si zase papír, pastelky nebo tužku. Jednou rukou se jemně začněte hladit po hrudní páteři a druhou rukou malujte na papír svoji hrudní páteř. Poté ruce vyměňte. Pakliže začnete cítit strach, nebo jinou nepříjemnou emoci, pocit, zastavte, v klidu si dýchejte a začněte mluvit s tou částí, která je v tomto pocitu. Vaší pozorností a mluvením se tato část zklidní a vy ji řekněte, že teď společně vše odhalíte pro Světlo. Nikam nespěchejte. Potom poproste Lásku Krista o vyléčení. Během celého procesu si stále jemně hlaďte hrudní páteř. Potom položte ruce na obrázek své páteře a poproste léčivé ruce Krista o léčení. Nechte si pomoci. Tak jak budete hladit obrázek, vaše ruce budou zaznamenávat různé situace, příběhy uložené v jednotlivých úsecích a vrstvách páteře. Dovolte sami sobě rozpustit jednotlivé "ochranné" obaly strachu, studu, bolesti, lítosti ... zklamání. Ukončete čekání na spravedlnost, na uznání, ... Postupně budete cítit, jak toto uvolňuje i zadní páteř. Poté se rukama začněte dotýkat přímo hrudní páteře. Nechte se vést léčivýma rukama Lásky. Na chvíli ruce Lásky a vaše ruce budou jedno... Postupně budete cítit, jak se vám zlepšuje dech, jak lehčeji proudí do celého kosterního systému a následně do celého těla. Léčivý dotyk postupně přejde z páteře na celé tělo. Všude tam, kde to budete cítit, že je to potřeba. 

Afirmace:

Děkuji, že Láska Krista a jeho léčivá energie prostupují celým mým systémem. Děkuji, že mohu odhalit a odhaluji vše pro léčení a pomoc Lásky. Dopřejte si tolik času, kolik potřebujete.

Svým osobitým způsobem ukončete meditaci.

 

INSPIRACE NA LETNÍ VEČERY :-)

Máte již mnoho odpracovaného. Naše těla jsou často hodně unavená, neustále se přizpůsobují novým frekvencím. Posílám inspiraci, jak si nechat pomoci hudbou. Jen v klidu seďte, na nic nemyslete, dívejte se do přírody a jen si pusťte hudbu - třeba z knížky Velryba a muži nové doby. Stačí říci: "Přijímám cestu ženy. Přijímám cestu muže. Přijímám svého vnitřního muže. Přijímám svoji vnitřní ženu." A jen se ponořte do hudby. Začne sama vše ve vás narovnávat, harmonizovat. Nebo jakoukoli jinou skladbu, kterou budete cítit, že právě potřebujete. 

Upřímně přeji krásné letní dny ve spojení s Moudrostí Přírody, Marie Madeira

Meditace 14.6.2022

Milí přátelé úplňkových meditačních cvičení,

na různé otázky, které dostávám odpovím větou z poslední knížky Christiny von Dreien: "Nevydrželi jsme přece tak dlouho jen proto, abychom to teď vzdali." Neposlušnost Lásky.

Dostala jsem ji dneska jako krásný dárek. Vibrace, v jakých je napsaná, jsou jako živá voda.

A teď již k samotné meditaci. Bude věnována páteři a jejímu alespoň částečnému pochopení, porozumění a procítění. Následující cvičení je třeba doplňovat i fyzickým cvičením. Je potřeba, aby se páteř probudila z letargie a z naučených stereotypů. Myslím, že jedna meditace stačit určitě nebude, a je třeba ji dělat pravidelně. 

Meditace:

Svým osobitým způsobem se spojte se svým Andělem Strážným, Andělem Měsíce. Poté poproste Arch.Rafaela o pomoc při léčení, porozumění své páteři. 

Vezměte si papír a tužku a do horního rohu napište: děkuji za to, že pod vedením Ducha, ve Světle a Lásce se mi zobrazí vše, co potřebuji vědět ke své patěři. Napište i datum, kdy budete malovat. Poté si svou páteř namalujte. Úplně stačí jednoduchá čára. 

Potom se na obrázek dívejte a snažte se rozostřit svůj zrak. Jakmile se vám to povede, začněte ji pomalu hladit od shora dolů. začněte si s ní povídat. Třeba přes Hoôponopono, nebo svými vlastními slovy. Tak, jak budete svou páteř hladit, postupně se vám bude rozkrývat, čím vším jste ji zatížili a co je potřeba rozpustit. Jakmile se vám toto podaří a stačí alespoň trochu, poproste Arch. Rafaela, svými slovy o pomoc při rozpouštění jednotlivých bloků. Pakliže budete cítit nějaký blok, řekněte si: "odhaluji tento blok pro Světlo. A děkuji že tak jak se rozpomínám na to, co blok vytvořilo, se hned začíná jemně rozpouštět. Tak jak se budu rozpouštět bloky, smutky, nechte páteř, ať se sama začne vlnit. Poděkujte za veškerou pomoc a podporu. Potom již jen tak buďte se svou páteří a se svými duchovními  pomocníky, které jste si zavolali. Každý bude mít možnost napsat si poselství páteře. 

Zkuste si toto cvičení dělat v průběhu celého léta.

Svým způsobem, tak jak jste zvyklí, se rozlučte se svými duchovními pomocníky. 

Krásné a milé dny, Marie Madeira

Meditace 16.4.2022

Milí přátelé,

zkusím nejprve vysvětlit znova a trochu jinak, proč je důležité nezapomínat na vše odpracované.

I když to tak nevypadá, dějí se i hezké a důležité věci. A to díky každému z vás. Každá upřímná meditace, každá upřímná prosba ze srdce má velkou cenu. V těchto složitých a často těžkých energiích, když budete mít pocit, že se nic nedaří, vše se zhoršuje, nemá cenu, atd. hned si řekněte: "dávám hodnotu všemu odpracovanému, dávám hodnotu sama sobě a své Boží Podstatě". Prodýchávejte celé tělo, posílejte dech všemu odpracovanému. Každý odpracovaný krok, krůček, je jako malá žárovička, která svítí ve vašem systému. Těžké a složité energie a vše, čemu jsme vystavováni, tyto žárovičky oslabuje a my se začínáme cítit hůře a rychle zapomeneme, kolik úsilí a času nás vše stálo. Energeticky to znamená, že se nám velmi rychle sníží naše vibrace. Uzavírá se stará doba a každý, kdo si udrží zvýšené vibrace - rozsvícené žárovičky a bude si vytrvalostí rozsvěcet další - pomáhá navyšovat vibrace kolektivního nevědomí. Vibrační úroveň kolektivního nevědomí, má rozhodující vliv na celý proces uzavírání starého.

MOUDRÁ PŘÍRODA nám otevírá svou náruč - dveře. Upřímně přeji, aby druhá část knížky Patřit sám sobě vám pomohla tyto dveře - náruč objevit.

Jsem velmi vděčná za následující krásnou úplňkovou meditaci, která si tak přišla. Odráží se v ní duchovní práce nás všech a našich neviditelných duchovních přátel a spojenců z jemněhmotného světa. Proto k ní pozvěte všechny své duchovní spojence. Společně tak oslavíme Velikou-noc. 

Meditace má dvě části:

První část: dání ÚCTY a VDĚČNOSTI předkům našeho národa. Těm neznámým, starým duším, žijícím obyčejný, často osamělý život. Ale nesoucí ve svých srdcích obsaženou víru. Víra se rodí v hlavě, láska se rodí v srdci a tím jak pracujeme, láska našeho srdce a víra se obejmou a my začínáme vidět a cítit srdcem.

Jaký zvolíte způsob je na vás. Opravdu ale stačí jednoduchá věta. Dávám úctu...

Druhá část: Vezměte si dva papíry. Na jeden namalujte zavřenýma očima svou víru. Vaši duchovní přátelé a spojenci vám budou velmi nápomocni. Potom na druhý papír namalujte zase se zavřenýma očima lásku svého srdce. Následným procítěním si vděčnosti začněte oba obrázky k sobě přibližovat ... A pak již jen prociťujte.

Krásný večer a požehnaný sváteční čas, Marie Madeira

 

Meditace 16.5.2022

Milí přátelé úplňkových meditačních cvičení,

upřímně přeji, aby vám tato meditace pomohla vytrvat v cestě Světla. Nebude ničím vyjímečná, jen dáme záměr, že je i posilou našeho Rozhodnutí jít cestou Světla. Minulý týden byly opravdu velké tlaky, aby člověk zapomněl na vše, co odpracoval atd. Je opravdu potřeba neustále posilovat naše Rozhodnutí. I každodenní afirmace k Andělům Atlantidy, vás budou udržovat ve vyšších frekvencích. (Jsou uvedeny v knize Patřit sám sobě.) 

I Příroda nám teď bude dávat signály, které nemusí být pro nás vždy příjemné.
Lití vody ke stromům, květinám, na kameny, na plevel atd. je stále velmi důležité.

A teď již k samotnému meditačnímu cvičení.

Meditace:

Svým osobitým způsobem se spojte se svým Andělem Strážným, a s Andělem Měsíce. K pondělí ještě dle Atlantské moudrosti přináleží Anděl Života a Anděl Harmonie.

Vezměte si papír a tužku. Namalujte si kruh, jako symbol vaší hlavy a do kruhu si namalujte všechny postavy vašich vnitřních rozhovorů. Potom poproste svého Anděla Strážného, aby našel v kruhu dveře a jemně je otevřel. Domalujte to i do obrázku. jakmile otevřete dveře, hned dovnitř pozvěte Světlo a Lásku Krista. Zase domalujte do obrázku. Např. Lásku Krista můžete namalovat jako srdce nad vaším kruhem, ze kterého do vašeho kruhu i na celý kruh proudí Láska, Světlo. Potom se dívejte na obrázek, dotýkejte se ho, vše si prociťujte. Potom společně s Andělem Strážným vstupte do kruhu. Mějte na paměti, že vy jste vytvořili vše, co se tam odehrává. Vstupujete tam jako lékař do pokoje plného pacientů. Máte sebou tabulí s nápisem: "vaše trápení, váš těžký úkol skončil, pro všechny je tady Láska." Vše domalováváte do obrázku. Namalujte tolik obrázků (jako na pokračování) kolik cítíte, že je potřeba.

Potom se co nejvíce uvnitřněte a začínáte opakovat: "prosím a děkuji za to, že Láska Krista rozvazuje  a rozpouští vzájemná svazující vlákna, staré smlouvy, křivdy atd."  Vlákna se uvolňují. U některých vazeb budete muset použít Hoóponopono. Tak, jak to budete cítit. Vše se začne pomalu rozvolňovat.

Potom poproste svého Anděla Srážného, ať zavolá Anděle Strážné všech zúčastněných a ať je odvedou tam, kam patří. Třeba i do minulosti:-).

Váš kruh je tedˇ úplně vyčištěný. Sami si do něj napište , co chcete a cítíte.  Poděkujte sobě, všem duchovním přátelům a pomalu ukončujte meditaci. 

Jen ještě doporučení - v těchto složitých dobách spěte stále v náruči svého Anděla Strážného. 

                                    Přeji vám krásný jarní čas:-)marie madeira

Meditace 18.3.2022

Milí přátelé, 

opět se setkáváme při úplňkové meditaci. Tento úplněk a jeho energie nám dávají možnost odevzdat staré a začít znova. Blíží se i první jarní den a s ním velká slavnost bytostí Přírody. Zkuste si udělat malý rituál na dání úcty všem bytostem a Moudrosti Přírody.

Úplňková meditace bude mít dvě fáze. Energie úplňku jsou nám nejvíce nápomocné a vedou nás mnohem přirozeněji do větších hloubek, ale opravdu záleží na vás a na vašich možnostech, kdy si cvičení uděláte. Zvláště druhé cvičení je třeba dělat častěji, pravidelně a psát si informace, které k vám budou přicházet.

Svým osobitým způsobem se propojte s Andělem Měsíce, Andělem Strážným, Archandělem Michaelem a duchovnímu průvodci. A tentokrát poproste o vedení i Ducha sv. Stále nás provází energie Porozumění, která s námi bude až do neděle a která nám také může hodně pomoci.

První cvičení je opět na vnitřní konflikty, které sytí program emočního dramatu. Namalujte si své vnitřní konflikty tímto způsobem: jedna ruka bude jedna "armáda" se svými přesvědčeními a druhá ruka bude druhá "armáda" se svými přesvědčeními. Vnímejte, které části těla začnou reagovat.

Vše si prociťte. Jen pozorujte, v tichu, v klidu, bez emocí. Poté za pomoci svých duchovním pomocníků si řekněte: "jsem připravená nahlédnout na to, kdo skutečně řídí tyto mé vnitřní konflikty. Prosím o nahlédnutí pouze na to, na co jsem připravená."

Všichni se určitě dostanete ke své Mysli. Pakliže se vám neotevře další obraz, nechtějte na sílu, nebo ze zvědavosti vědět více.

Potom si co nejupřímněji řekněte: "odhaluji vše pro Světlo, pro Lásku Boha". Vnímejte celý svůj systém, jak ho vaše malování krásně otevřelo, a vy jste schopní vnímat a vidět i postavy vaší vnitřní války. A Láska Boha, začíná se projevovat ve formě padajícího sněhu. Sníh začíná vše zasypávat, prostupuje vším. Cítíte nesmírnou úlevu a vše jen pozorujete. Udělejte rozhodnutí, že jste připraveni vystoupit z těchto vnitřních konfliktů a zároveň již nebýt součástí pole válek ve světě. Udělejte rozhodnutí, že chcete jít pod vedením Ducha sv., rozpustit bloky, kterými jste se oddělili od Řeky Života a odevzdat se Řece Života, odevzdat se Životu.

Vnímejte, jak se zesílí padání sněhu, jeho velká čistota vám pomáhá. Vdechujte tuto energii Čistoty do celého svého systému. Pocity malosti, nečistoty, nelásky, a další se rozpouští. Čistota proudící ze sněhu se spojuje s energií Čistoty, hluboce uložené ve vašem těle. Cítíte nesmírnou Lásku Stvořitele k vám a naplno vidíte nesmyslnost svých osobních konfliktů, válek. Jakmile toto procítíte, začne působit síla vašeho předchozího rozhodnutí. Obě armády zasypané a prosypané sněhem, začínají zamrzat. Až je z toho obrovské zamrzlé "něco" - minulost (město,  hory, apod. dle vás).  Všechen proces zasněžení a následného zamrznutí i namalujte.

Poté si představte velkou síť, jak celé to zamrzlé obaluje a následně velký vesmírný jeřáb, který to z vás vytáhne a hodí do Božího ohně. Celý proces namalujte i do obrázků. Obrázky odevzdejte Archandělu Michaelovi.

Hluboký nádech a výdech. Začínáte pomalu a co nejvíce vědomě dýchat. Krásně se protáhněte, vnímejte úplněk, ticho Přírody, Lásku vašich duchovních přátel, Lásku Boha. Uprostřed vaší Mysli se rozsvítilo světélko prvotní čistoty myšlenky. Proces vědomého spojení se s Řekou Života započal.Kdo pracujete s knihou Patřit sám sobě, půjde vám to lehčeji. I samotná hudba, která je součástí knížky a skladba Řeka Života se stane vaším velkým pomocníkem. Upřímně poděkujte za veškerou pomoc.

Druhé cvičení: poproste Ducha sv. aby vám pomohl. Vše si zapisujte.

V hymně každého národa je více či méně jasněji zaznamenán úkol daného národa. Hymna Ukrajiny je hodně o svobodě. Kdo je ale opravdu svobodný? Ten kdo není chycený v pasti Mysli "hodný a zlý voják", dualitu žije v souladu s Řádem, respektuje její danosti dané Stvořitelem.

Skrze pomoc, kterou český národ poskytl a poskytuje Ukrajině jako národ rosteme, vymaňujeme se z malosti, kterou jsme neoprávněně dostali jako nálepku a mnohé další. Je třeba ale znát správnou míru a formu pomoci.

Ukrajinští uprchlíci, kteří dávají zakusit minimálně nevděk a další, jsou velkými pomocníky. Brzdou pro to, abychom nerozdali i své dary, poklady, které jako národ máme, neseme. Pomáhají nám uvědomit si, že jsme Češi, že toto je naše zem a že jsme jim poskytli  azyl dočasně. Čeká je velká práce. Po válce budou muset získat zpátky důvěru své Země, začít s ní spolupracovat a znovu ji otevřít pro život. 

Co může posílit češství v každém člověku? Procítění si hymny, kdy každá sloka je jako fraktál, který Duch.sv. pomůže rozbalit, porozumět, pochopit. Zkuste s Duchem sv. vstoupit do naší hymny a umožněte si procítit poselství v ní skrytá.Energie sestupující v postní době budou též velmi nápomocní.

Upřímně přeji krásný úplňkový čas. Marie:-)

Další sloky naší hymny:

Kde domov můj, ...
v zemi kde náš kníže svatý, víru v Krista v duši vzňatý,
krev svou v oběť za vlast lil, český národ vykoupil,
v zemi slavné, otcům drahé,
v české zemi domov můj, v české zemi domov můj.

Kde domov můj, ...
v kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou vznik a zdar a tu sílu vzdoru zmar,
to jest Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj.

Kde domov můj, ...
Bože velký Hospodine, ruka tvoje světům kyne,
tebe vzývá národ můj,
Věčný Bože při něm stůj.
Světlovládný Hospodine, chraň vždy český domov můj, chraň vždy český domov můj.  

Meditace 16.2.2022

Milí přátelé úplňkových meditací,

již mnoho let se takto spolu setkáváme. Tato meditace bude trochu odlišná, protože tentokrát z této meditace vyplyne individuální úkol pro každého. Zkusím co nejjednodušeji.

Je nesmírně důležité, abychom se vrátili k tomu, co nám bylo jako ženám dáno a co je potřeba, abychom v této složité situaci všichni pravidelně dělali. Z mého pohledu je to vkládat do kolektivního nevědomí SMÍR. Žádnými emocemi nepodporovat mechanismus "hodný voják, zlý voják". Jako v písničce od pana Svěráka „...jak vojáci odložili zbraně a čekali na Zrození Světla o Vánocích“.

Co je potřeba:
Vnést smír do vnitřních konfliktů skrze odpuštění sobě samým za to, co jsme vnímali jako špatné rozhodnutí. Nejsou špatná rozhodnutí, jsou jen ta nesprávně vyhodnocená. Kdybychom uměli správně vyhodnotit rozhodnutí, tak dle mého názoru se snáze poučíme z minulosti i z historie a neopakujeme stále stejné chyby, stejné programy.

Jak na to:
Toto cvičení si můžete udělat hned, nebo kdykoli během nejbližších dní.
Cvičení na osvobození se od bloků, které se vážou na přesvědčení o špatných rozhodnutích, které jsme udělali, nebo které hodnotíme u svých blízkých.
Vše dělejte s Archandělem Michaelem.
Spojte se se svým Andělem Strážným, běžte do hlubokého uvnitřnění a z balíčku karet, které máte rádi, si vytáhněte 9 karet, které vám při celém procesu budou pomáhat. Už samotná volba karet vám mnohé napoví. Potom z těch 9 karet vytáhnete první, jako nejhlubší nesprávně vyhodnocené rozhodnutí, a pak se již tzv. vezete. Na to naváže další karta, další atd. Skládejte si je jako hodně zhuštěného rovného hada. Potom se ho rukama dotýkejte s Ho’oponopono. Postupně tohoto hada budete vnímat uvnitř sebe samých. Vaše odpuštění začne rozpouštět nahromaděné blokující emoce, které sytí minimálně vaši nesebelásku. Jakmile budete cítit, že se vše uvolňuje, začněte překlápět poslední kartu, a tím začnete překlápět celou řadu. Důležité je si vše co nejvíce procítit ve své vnitřní krajině. Toto cvičení vás může velmi osvobodit a mnohému naučit. A to nejen v osobní rovině, ale i ve společenské. 

A teď již společná meditace.

Úplňková meditace k Panně Marii, Královně Nebe:
Co nejupřímněji se pomodlíme tuto společnou modlitbu, kterou již mnozí znáte. Tato modlitba nechá každému z vás si procítit, co aktuálně potřebujete.
Je opravdu vícedimenzionální. Důležité je modlit se jí co nejvíce srdcem. Poté, co ji celou přečtete - u zapálené svíčky - si dopište a řekněte svou vlastní větu. Tím, že ji posíláme do kolektivního vědomí, tak může dát sílu všem potřebným. Protože jsme všichni na kolektivní nevědomí napojení, tak může pomoci komukoli, kdekoli. Čím více se ji budete modlit svým srdcem, tím jasněji i uvidíte vnitřním zrakem všechny potřebné. Ze zkušenosti vím, že to není radostný pohled, nedejte se odradit a vytrvejte.

Modlitba: autorka C.P.Estés
"Panna Maria je ztělesněným soucitem. Je čistou radostí a hojí všechny smutky...
Zjevuje se všem, nevynechá nikoho, stejně jako Slunce svítí na všechny. Zjevuje se lidem tápajícím, strhaným životem, putujícím, závislým, lidem se zlomeným srdcem, truchlícím, lidem pohybujícím se na tenkém ledě a těm balancujícím nad propastí.
Zjevuje se těm, kteří přecházejí poušť, lidem srdečným s otevřeným duchem a duší dítěte.
Zjevuje se všem, kteří mají otevřený zrak i sluch, těm jejichž duch touží cítit a srdce milovat.....
Je La Luchadora (revolucionářka), ta, která za nás všechny bojuje. Je neústupnou La Luchadorou, která sebou nese nekonečně něžnou Lásku.
A proto je naše a my jsme její."
zde můžete doplnit vaši osobní vnitřní modlitbu k Panně Marii...

Pakliže vás tato modlitba chytila za srdce, zkuste se ji začít pravidelně modlit, při zapálené svíčce, doma, v Přírodě ...

Přeji krásný vnitřní čas :-) Marie

Meditace 18.1.2022

Milí přátelé úplňkových meditací,

setkáváme se při prvním letošním úplňku, kteří mnozí znáte jako vlčí úplněk.
  
Záměr: podívat se, kdy jsme obchodovali s láskou, kdy jsme šli proti lásce, kdy jsme lásku někomu záviděli. V rovině partnerské, rodičovské, přátelské. To si odpustit sami sobě, poprosit za odpuštění. Stejně tak se podívat na situace, kdy s vaší láskou, náklonností apod. obchodoval někdo jiný.
Porozumět, co se za tímto obchodem skrývalo a dát si čas na nový záměr. Případně si jej hned říci, napsat. 
 
Svým osobitým způsobem se propojte sami se sebou, s Andělem Měsíce, s Andělem Strážným. Moudrost vlků vám bude pomáhat. Kdo umíte háčkovat - i prsty mohou sloužit jako háček, tak jak vám budou vyplouvat do vědomí jednotlivé situace, tak háčkujte. Potom celý uháčkovaný řetízek hoďte na zem. Představte si, že toto máte ve svém systému. Vědomě začněte párat.  Vaše schopnost milovat a být milována se ve vás nadechne a rozkvete. 
 
Upřímně přeji, ať tento rok - rok velkých lásek - je pro nás všechny i odměnou za vytrvalost v práci na sobě, Marie Madeira

Meditace 20.12.2021

Milí přátelé,

nejprve velké upřímné díky za společné úplňkové meditace a všechna milá slova, která mi posíláte. Tentokrát píši trochu opožděně, ale s touto úplňkovou meditací budeme pracovat až do Slunovratu. 
 
Zároveň 20. prosince končí společná večerní meditace s Hoóponopono.  Kdykoli s touto meditací můžete pokračovat. Postupně vás dovede k procítění si Odpuštění jako největšího léku pro sebe samé. Budete moci vnímat, jak tato krásná energie stále proudí a čím více se vám bude dařit splynout s Řekou života, zjistíte, že je součástí jejího hlavního proudu, a že nás laskavě v tomto proudu udržuje. Děkuji za krásné společné meditační večery. 
A teď již úplňková meditace. Bude krátká, ale může vám přinést velké poznání.
 
Úplňková meditace:
nejprve se svým osobitým způsobem propojte s Andělem Měsíce a se svým Andělem Strážným. Potom si vezměte pastelky a se zavřenýma očima si namalujte svoji vnitřní mlhu. Zapojte obě ruce. Nejprve každou zvlášť a potom malujte oběma rukama najednou. 
Vnitřní mlha - to je to, co nám nedovoluje najít cestu ven ze situací, které se nám v životě stále opakují.
 
Jak na to:
Budeme malovat postupně tři obrázky - tři témata - tři odpovědi zastřené mlhou. 
.první obrázek: mlha, ve které je uloženo to, co nám nejlepšího dal do života otec
.druhý obrázek: mlha, ve které je uloženo to nejlepší, co nám dala do života matka
.třetí obrázek: mlha ve které je uloženo porozumění, odpověď na situaci, která se nám stále opakuje. Je jedno jestli se jedná o práci, vztahy atd. Jednu nejdůležitější si vyberte. 
Malujte se zavřenýma očima a postupně použijte obě ruce. Obrázky následně hlaďte s Hoóponopono. A potom na Slunovrat tam domalujte sílu rodícího se Slunce, které pomůže mlhu rozpustit a vyzvednout odpovědi. Důležité je vnímat celý proces i ve vnitřní krajině. Pakliže již tyto odpovědi víte, tak si sami zvolte témata, na která dlouhodobě hledáte odpovědi. 
Protože již máte hodně odpracováno, tak vám často odpovědi mohou přijít již při malování. Vnitřní mlha je určitá naše vnitřní iluze o čemkoli. A to je i téma přištího roku. Je to i taková příprava, jak s tímto pracovat. 
 
Svým vlastní způsobem poděkujte. 
 
Krásný meditační i slunovratový čas, Marie Madeira

Meditace 20.10.2021

Milí přátelé úplňkových meditací.

Je třeba vytrvat v bdělosti a pozornosti. Naše země nás velmi podpořila svým krásným způsobem v čase voleb a stále je připravená a čeká na hlubší vzájemné spojení. Vlastně můžeme říci, že nové kvality země začínají být silnější a viditelnější. O to více tyto kvality potřebují naši pomoc ve smyslu vědomého propojení se s ní. K tomu je potřeba hlubokého procítění si češství. A tomuto věnujeme úplňkovou meditaci.

Svým vlastním způsobem se propojte se svým Andělem Strážným, s Andělem Měsíce a poproste je o vedení a pomoc správně všemu porozumět. 

Vezměte si tužku, papír a namalujte si mapu České země. Svýma rukama ji začněte hladit a prociťujte, co se začíná dít ve vašem srdci. Tak dlouho se dotýkejte a hlaďte obrázek České Země, dokud se ve vašem srdci nezrodí a vy to pocítíte vděčnost za život a možnost růst a rozvíjet se v této krásné zemi. Jakýkoli silný pocit je důležitý. Radost, hrdost... Pakliže budete cítit i nějaké negativní emoce a nebudete schopni je světlem rozpustit, tzn. že se jich nechcete vzdát, ukončete tuto meditaci. Nejste na ni ještě připraveni. Bez hodnocení můžete věnovat úplňkový čas třeba vědomému bytí se svým Andělem Strážným. 

Silné pozitivní pocity nechte proudit do obrázku. Vaše vnitřní vedení a vaše srdce vám napoví, kdy jste připraveni si začít číst poselství Českého Anděla. Pokud je to možné, tak nahlas. Zároveň vnímejte svým vnitřním zrakem, jak se proměňuje váš obrázek. Anděl Měsíce vám bude vše nasvěcovat. Odpověď země bude zřejmě pro každého jiná. Poselství Českého Anděla je  mnohovrstevné, je v něm ukryto mnoho životních úkolů. Nebojte se číst mezi řádky. Anděl Strážný a Anděl Měsíce vám budou jistě nápomocni.

Vše si zapište, namalujte. V noci potom mějte u postele notýsek a tužku. Informace, poselství mohou přijít i skrze sen.

Meditaci ukončete s vděčností, tak jak jste zvyklí. Upřímně přeji, aby se poselství Českého Anděla stalo pro vás průvodcem toho, co nás čeká. 

Krásný meditační čas, Marie 

 

Poselství Českého Anděla:

Jsem nachystaný, jsem skutečný, jsem povolán

a poslán komunikovat. Jsem zde pro Vás,
pro lidi otevřené vedení. Jsem zde pro Vás,
pro lidi cítící svůj národ.
Jsem zde pro Vás, kteří se chcete posouvat
a pracovat na sobě, kteří máte vnitřní sílu a
Lásku Boha. Jsem tu pro lid, který se spojí,
a tím získá svou úctu a víru.

Jsem zde pro ty z lidí, kteří chtějí vidět
a kteří chtějí postoupit dál na žebříčku vlastních
hodnot. Jsem stále k mání, k dispozici
pro cokoliv, co posune češství dál. Bůh ví,
že každý národ má svůj úkol.
Vy musíte opět začít používat vaše srdce.
Jste srdce, tak se mu otevřete.

Pomáhám tam, kde cítím lásku k sobě, k zemi,
k lidem a národu. Jsem připraven posouvat vše
do vibrací úspěchu a hojnosti, bude-li tam láska
a upřímnost. Jsem tu pro národ a jeho velebení,
jeho pochopení a procítění.

Jsem Český Anděl. Já Posel Boha, jdu k Vám
s náručí plnou Lásky a doplnění toho, kdo jste
jako Češi. Já pln energie nesoucí charakter této
země, mohu tak každému češství dát pocítit,
bude-li chtít.

Otevřete svá srdce, protože jedině tam se může
energie této země manifestovat. Jen tam plně
projdete pochopením a splynutím s tím, kým
skutečně jste. Je čas...

Amen

Meditace 21.9.2021

Milí přátelé úplňkových meditací,

úplněk a podzimní rovnodennost, krásné dárky pro nás. Zkusme to tedy tak vnímat, že tato kombinace nám může jemně a laskavě pomoci k dalšímu růstu a posunu. 

Svým osobitým způsobem se spojte se svým Andělem Strážným a s Andělem Měsíce.

Energie, které nás provázely mnoho let, již odešly, a my se rozvíjíme pod vlivem nových energií. Toho využijeme při dnešní meditaci. Stále nás trápí naše úporné myšlenky, vrací se staré věci, staré reakce, které nám již nic nepřináší. Sami si řekněte, pojmenujte, kdo vás nejvíce blokuje, trápí, stále vás tzv. hází do emeocí a nemůžete řešit věci z klidu, z napojení na vnitřní vedení. Je to váš hodnotitel, vnitřní soudce, osobní zpochybňovatel?

Nejprve je potřeba udělat opravdo ROZHODNUTÍ, že už toto nechcete. Vezměte si papír a namalujte ho. Poproste o pomoc a vedení své duchovní přátele. Pakliže nebudete vědět, tak Anděl Měsíce vám pomůže nasvítiti situaci, kde jste byli tímto ovlivněni.

Máte tedy namalovaného svého hodnotitele. V klidu mu řekněte "tvůj úkol hodnotit, soudit, kritizovat, lpět na pravdě apod. skončil. Už si můžeš odpočinout. I pro tebe je místo ve Světle", nebo něco podobného, jak to budete cítit. Potom si to napište a představte si, jak této části dáváte cedulku, kde je toto napsané. Když se vám to znova bude pakovat, tak je důležité změnit v tu chvíli své chování. Místo abyste zase přemýšleli v modu třeba hodnocení, pochybností, tak jen řeknete, kde máš cedulku? Hned se na ní podívej. Proto si dejte záležet, aby to byla cedulka s hezkým nápisem, nesená Světlem a Láskou. 

 

Inspirace na rovnodennost: (vše dělejte v ochraně a vedení Anděla Strážného a Archanděla Michaela)

Namalujte si černou zapálenou svíci a vnímejte své pocity. Pakliže přijde strach, hned poproste o objetí svého Anděla Strážného a všem částem, které se bojí, řekněte, vidíš, hned vedle hoří bílá svíce a namalujte si ji. Stejně velkou. Znovu vnímejte své pocity. Potom si představte, jak bílá svíce s velkou Láskou dává kapičku své bílé do černé svíce a černá svíce dává kapičku své černé do bílé svíce. Obě kapičky tam krásně zapadnou. Vnímejte, co se odehrává uvnitř vás. Vše těžké vydýchávejte. Z obou svící se začíná stávat znak jinu jangu. Namalujte si jej. Upřímně poděkujite za pomoc a vedení tohoto procesu.

 

Krásný podzimní čas, Marie Madeira 

Meditace 22.8.2021

Milí přátelé, trochu opožděně posílám úplňkovou meditaci. Je velmi krátká. Svým osobitým způsobem vstupte do meditace. Meditujte prosím na tuto větu (nejen dnes). "Jsem čisté Vědomí rodící se z Duše, vedené a chráněné Duchem a Láskou Krista." Jen inspirativná úkol :-) na příští dny: Najděte si, čím se spoutáváte. Předchozí meditace vám k tomu může pomoci. Pomocná věta, které vás může navést: "děkuji za to, čeho se mi v životě nedostalo. Krásné letní dny, Marie

Meditace 24.7.2021

Milí přátelé úplňkových meditací,

tato meditace je napsaná trochu jinak, než jste zvyklí. Je ve třech blocích a je úplně jedno, který si vyberete a který třeba zkusíte jindy. Vše jde přes jednoduchost. Vždy je důležitá vaše upřímnost. Anděl Měsíce a váš Anděl Strážný vám budou nápomocni.

1.blok
Již jsme zkoušeli pracovat s afirmací "Nechávám se odhalit Světlem". Při každé těžké myšlence, představách, katastrofických scénářích apod. jsme vše zkoušeli odhalit pro léčivé působení Světla. Světlo jsme si tou mantrou pozvali do emocionálního a mentálního pole. Dnes, při síle úplňku, zkuste odhalit pro Světlo i fyzickou rovinu. Vše krásné, veškerou hojnost, kterou máte, účty v bance, vybavení bytu, ledničku, šatník atd. Stejně tak i fyzickou rovinu sebe samých - své tělo. Jen vnímejte pocity, které u toho budete mít. Mohou být nejen z polarity plus, ale i mínus. Uvědomění, které vám z tohoto cvičení může přijít, si určitě zapište.

2.blok
Tak trochu souvisí s prvním. Během práce na sobě samých, jsme si psali i seznamy vděčnosti. Vděčnost je nádherná energie, která otevírá srdce. Vše má svůj bod zlomu. Tzn. že píšeme tak dlouho, dokud nenastane bod zlomu a my cítíme a víme, že to bylo naposled, protože se vděčnost stala naší součástí. Není již třeba psát. Jste s ní stále a tato krásná energie prozařuje vaše srdce. Komu se již toto podařilo, tak rovnou začněte v síle úplňkového měsíce meditovat s ní beze slov, bez psaní. Vnímejte Anděla Strážného i Anděla Měsíce, jak jsou s vámi, jak jste si již po tolika letech blízcí. Energie vděčnosti z vás vyzařující posune toto vaše přátelství trošku do vyšších vibrací.

3.blok
Vše je v pohybu, vše se mění. Pustit se starého a skočit do neznáma vyžaduje odvahu. Zároveň to v nás vyvolává spoustu strachu. Je to přirozené. Procítění si následující afirmace a každodenní vyčlenění si 5 minut na její vědomé procítění nás vrátí zpátky do našeho středu a přinese velký vnitřní klid. Procítění si ji v energii úplňku vše umocní.
Afirmace: Nechávám se vést Duchem. Vede mě a tvoří skrze mne a prostřednictvím mne.

Svým osobitý způsobem ukončujete meditaci.

Krásné letní dny, Marie Madeira

Meditace 24.6.2021

Milí přátelé úplňkových meditací.

Nejprve důležité upozornění. Pakliže jste se rozhodli jít cestou očkování, nemusí vám meditace dělat úplně dobře, nebo vám nemusí jít. Je to zcela na vašem uvážení. Jen upozorňuji na základě poznatků, které jsem získala při své práci. 
 
Minulá meditace nám pomohla učit se chytnout Matky Země za ruku, pakliže nás přepadnou strachy, nebo třeba i jen tak. Při dnešní úplňkové meditaci, která je v období Slunovratu - zrození Slunce, si procítíme Lásku Stvořitele Všehomíra k nám, Lásku Matky Země k nám a sílu, která z tohoto proudí. Meditaci si nejprve celou přečtěte. Zdá se dlouhá, ale je jednoduchá. Jen jsem se snažila ji napsat co nejvíce čitelně. Poproste svého Anděla Strážného, aby vše bylo v jemnosti, v lehkosti a v takové intenzitě, na kterou jste připraveni. 
 
Paní Jana mi poslala krásnou šamanskou modlitbu ze 7. století, jejíž přečtení a procítění vás krásně připraví na následující úplňkovou meditaci. Tuto modlitbu si čtěte až po té, co se spojíte, svým vlastním způsobem, se svým Andělem Strážným, s Lunou, Andělem Měsíce.  

Šamanská modlitba:

Osvobozuji své rodiče od pocitu, že u mě selhali.

Osvobozuji své děti od nároku, že musí žít tak,

abych na ně mohl býthrdý.

Ať se ubírají cestou radosti svého srdce.

Ať následují svou intuici a uskuteční tak své sny.

Svého partnera zbavuji závazku, aby byl doplňkem mé celistvosti.

Nic mi nechybí, neustále se učím spolu se všemi bytostmi.

Děkuji svým prarodičům a předkům, kteří se setkali, abych dnes mohl dýchat život.

Osvobozuji je od minulých nezdarů a nedokončených tužeb s vědomím, že udělali, co bylo v jejich silách, aby mohli co nejlepším způsobem nést okolnosti jejich života.

Ctím je, miluji je a uznávám je jako svobodné bytosti bez jakékoli viny.

Obnažuju svou duši před jejich očima, a proto vědí, že nic víc neskrývám ani nedlužím,

kromě věrnosti k sobě samému a své vlastní existenci tím, že se řídím moudrostí svého srdce.

Plním svůj životní plán bez souhlasného postoje své rodiny.

Vím, že za svůj klid a štěstí jsem zodpovědný sám.

Vzdávám se role spasitele či zachránce, který sjednocuje, nebo naplňuje očekávání ostatních.

Učím se prostřednictvím lásky a pouze prostřednictvím lásky.

Ctím tak svou podstatu a prospívám tak svému bytí a jeho projevům, i když mě jiní možná nechápou.

Já si rozumím, neboť jen já žiji a prožívám svůj příběh.

Protože se znám, vím, kdo jsem, co cítím, co dělám a proč to dělám.

Ctím se, miluji se, a přijímám se bez viny.

Ctím tě, miluji tě, a přijímám tě bez viny.

Ctím božství v sobě i v tobě.

Jsme svobodní...

 

Modlitba z Aztéckého jazyka Nahuatl (7. století)

 

Poté, co si procítíte sílu modlitby, se pohodlně posaďte. Rovná záda, nohy se dotýkají země.  

Vnímejte přítomnost Anděla Strážného. Poproste ho, aby vás celou meditaci chránil a pomáhal vám. Svoji pozornost přeneste do vnitřní krajiny první, druhé a třetí čakry. Představte si tam provázek, na jehož konci je žlutooranžová kulička. Začínáte kuličkou kývat ZLEVA doprava. Jako kyvadélko. Vaše brada následuje kuličku. Takže kýváte i hlavou. Ve stejném směru jako kuličkou. Vnímejte, jak světlo a záře kuličky prosvětluji vše, co brání plynulému pohybu. Postupně můžete cítit i vztek, strach nebo i jiné hluboko uložené emoce, které se tímto mohou uvolnit. Vůbec to nevadí. Uvolněnou energii emocí využijte na to, že rozpětí pohybu kuličky se zvětší. Představte si a prociťte si, jak kulička naráží z obou stran na zeď, o které jste ani nevěděli, že ji tam máte. Kulička nárazem na zeď ji rozbíjí a proudy světla začínají z obou stran dírami ve zdi do vaší vnitřní krajiny. Síla Světla vše těžké absorbuje a čistí. 

Postupně zastavujete kuličku, žlutooranžové Světlo se rozpouští a vy začínáte kývat provázkem dopředu, dozadu. Brada zase následuje pohyb. Na konci provázku není žádná kulička, ale chladná energie. Nemusíte ji dávat žádný tvar. Chlad - Láska Boha (ne zima). S vědomím chladu -  Lásky Boha - kýváte dopředu, dozadu. Vaše vnitřní krajina se pročišťuje, staré se rozpouští. Jakmile to budete cítit, měníte směr kývání. Znova kýváte zleva doprava - tentokrát energií Lásky Matky Země k vám. Vše se ve vaší krajině propojuje, harmonizuje. 

Vaše Mysl se může bouřit. Prosvětlením, pročištěním a naplněním vnitřní krajiny Láskou Stvořitele a Matky Země vezmete základy, na kterých stojí stará stavba - knihovna vaší minulosti, vašich vzorců. Odevzdejte ji svému Andělu Strážnému. Jemně si začněte hladit své srdce. Láska, kterou jste naplnili prostor první, druhé, třetí čakry, začíná svítit nahoru, rozpouštět bloky zespodu. Vaše srdce ji přijímá tak, jak je připravené, co zvládne. Láska Stvořitele a Matky Země se spojuje s Láskou hluboko ukrytou ve vašem srdci. Celé vaše srdce se začíná prosvětlovat krásnou vibrací Lásky, Světlem. Ve vašem srdci se rodí velká vděčnost. Za život, možnost růstu a učení se. Dovolujete si úplně se uvolnit v náruči svého Anděla Strážného a úplně do morku kostí si procítit lásku Stvořitele a Matky Země k vám. 

Svým vlastním způsobem ukončujete meditaci. 

Krásný čas, Marie 

Meditace 26.5.2021

Milí přátelé úplňkových meditací,

měsíc květen je brán jako měsíc lásky. Zkusme ho začít vnímat jako měsíc lásky a Lásky. Tato meditace vám k tomu pomůže. Dostala jsem ji od Matky Země, která nám tímto chce pomoci se strachy, úzkostmi, které nás trápí. Tuto meditaci - cvičení - si dělejte i kdykoli během dne, když vás přepadnou strachy, pocity nejistoty, když vaše Mysl začne vytvářet katastrofické scénáře apod. Zároveň je i velmi důležité v tomto období nezastavit pohyb svého těla - a to ve smyslu zapojení svalů, které běžně nezapojujeme. Tam právě naše strachy moc rádi zalézají. Třeba do prstů na nohou.

Vezměte si k sobě svůj oblíbený kámen a položte ho vedle sebe tak, abyste na něho dosáhli, ale zatím se ho nedotýkejte.

Svým vlastním způsobem se přivítejte s Andělem Měsíce a pozvěte si i svého Anděla Strážného a Matku Zemi. Podle staré legendy se Měsíc zrodil hluboko v lůně Matky Země a poté byl zrozen na oblohu.

Potom si dejte záměr, že chcete (v té intenzitě na jakou jste připraveni) nahlédnout a procítit si své strachy, abyste jimi mohli projít. Jako když procházíte pásmem mlhy a necháváte ji za sebou. 

Vezměte si papír, představte si matrjošku a namalujte si ji. Nejmenší reprezentuje vnitní dítě, a další dvě jsou vnitřní muž a vnitřní žena, nebo vnitřní žena a vnitřní muž. Podle toho, jestli jste žena, nebo muž. 

Zavřete si oči a poproste Anděla Měsíce, aby vám pomohl procítit si strachy, a Matku Zemi poproste o pomoc. Intuitivně postupně oběma rukama namalujte do "matrjošky" strachy. 

 

Možné pomocné věty: (jistě vás napadnou i další, více vám "šité" na míru)

- připouštím, že i ve mně jsou uložené strachy, 

- uvolňuji stud za to, že se bojím,

- konečně, můžu ukázat strachy, nemusím se bát,

- přestávám být obětí svých strachů

Nechte svoje tělo, aby šlo do pozice strachů, nebo aby vám ukázalo jeho reakci na strachy.
Jakmile vám to tělo ukáže, začněte si opakovat: "prosím Matku Zemi o pomoc a přijímám ji". Velmi rychle uslyšíte hlas Matky Země: "chytni se mě za ruku, provedu tě". A v tu chvíli si vezměte do ruky připravený kámen a vnímejte, jak se na chvíli stal rukou Matky Země, která vás pevně chytla a vede. 

Nejprve se mohou začít rychle vyplavovat veškeré zkušennosti z dětství, kdy vás vaše maninka držela za ruku, někam jste pospíchali a nevnímala vás, vaše potřeby, vaše možnosti. Tak, jak to všichni, kdo jste již rodiči, dobře znáte a víte, jak je to jednoduché.

Je potřeba, aby se vyplavilo vše, co vám narušilo důvěru ve vedení biologicko matkou. To, že je vše vpořádku, poznáte skrze procítění si vašeho vnitřního dítěte, které doslova rozkvete nabytou důvěrou, že máme ještě jednu Matku, která nás může ochránit před všemi bubáky a provést všemi strachy. To, co není v lidských silách maminek. Vědomě se pustíte maminkovské ruky a chytnete se ruky Matky Země.

V tu chvíli namalujte do nejmenší panenky / panáčka světlo a jeho síla začne prozařovat a doslova rozpouštět strachy, úzkosti ve větších panenkách, panáčcích. Až bude zářit úplně skrz. Do obrázku si domalujte Matku Zemi, jak vás drží za ruku. Obrázek si určitě schovejte, vystavte. Při dalším úplňku jej budeme potřebovat. Pakliže máte ještě chvíli čas, pusťte si krátký "film" z webu Velryby a stále se držte Matky Země za ruku. Vše tímto půjde ještě do větší hloubky. 

Poděkujte a svým způsobem ukončete meditaci. 

Krásné jarní dny, Marie Madeira

Přejít na stranu: 1 2 3 »

Úvod » Meditace

Titul Velryba KNIHA od Marie Madeira již brzy najdete na novém na e-shopu a v těchto knihupectvích »