Archetypy

Volání krále, bojovníka, mága, milovníka jazykem básně

KRÁL

JÁ JSEM KRÁL PRO NOVOU DOBU, NENÍ NIKDO, KDO BY BYL OCHOTEN PŘENÉST STARÉ DO NOVÉHO. PŘESNĚ TO, CO MÁ BÝT PŘENESENO. Já jsem výzva pro muže, otce, ale i matky. Všichni chcete mít krále, ale nikdo nechce vychovat syny v krále. Budujete a tvoříte ochrany a lepší a lepší zajištění, místo abyste budovali a žili hodnoty. Královské energie čekají na rozvinutí a uchopení. Nejsou vně, ale hluboko ve vás a skrze spojení s duchovním králem Kristem, dojde ke změně ve vnímání krále. Nebudou to již vnější atributy, které jsou již vyprázdněné a zároveň naplněné, ale vnitřní kvality a dovednosti, ne vždy vaší společnosti ceněné. Král pro věk vodnáře, který se otevírá, není v umělém skafandru, řídící svůj život skrze technologie. Je to bdělé vědomí, něco jako nový vývojový stupeň. Cesta k naplnění tohoto, je skrze přeměnu vědomí ženy a jejího vnímání krále. Ač to tak nevypadá, král je mnohem více připraven než královna pro něj.

BOJOVNÍK

Já bojovník, jsem ztracen ve víru počítačových her. Jsem virtuální postava, jednající dle vašich představ bojovníka. Odpověď, jak z této slepé uličky najdete ve svém penisu. Stydíte se za svá těla, za své city, a jste ochromeni výzvami, které vám bojovník posílá. Utíkáte se do nemocí, potažmo do bezpečí maminkovské náruče. Vzali jste sílu bojovníka a odevzdali ji doslova bez boje vašim představám vyšších cílů. Sedíce u svých počítačů, vaše mužská síla strádá odtékáním do ztracena. Tím nevědomě posilujete válečné konflikty ve světě. A opravdový muži – bojovníci, kteří zbyli, to již nestačí vyrovnávat. Bojovník – zmocněnec pro službu. Vyslanec krále. Obraz mužů tohoto světa se dá připodobnit k postavám žijícím v hlavě, nevědouce o doslova elektronické čepici, mající na hlavě. Žijící v přesvědčení, že slouží dobru, trpící hlubokým strachem z odhalení, že životy prezentující ve virtuální podobě jsou jen iluzí. Muži – bojovníci, snažící se upřímně o žití v pravdivosti, jdoucí krok za krokem vám prošlapali cestu. Nejsou dle vašich představ někým, kdo by se chtěl následovat. Tyto představy jsou ale záměrně do vás vloženy, skrze vaše hry a zprávy. Cesta pro muže bojovníka Nové Doby je prošlapaná. Je jen otázka kolik z vás mužů se na ní vydá.

KOUZELNÍK – MÁG

Archetyp muže, který v současnosti nejvíce ovládá a řídí svět. Měnící realitu, dle potřeb svého ega, popírající duši ale i schovávající se za ní. Duchovní učitel, skrytý v každém z vás, připravený pomoci a dovést vás ke zdroji, duch srnky provázející muže po cestě k tomuto jsou připraveni. Energie mága zneužitá vaší myslí, vaším egem, působí doslova jako mentální háky, kterými držíte sami sebe, své vlastní kvality v podřízenosti. odpojeni od mužské hole nejste často schopní rozeznat bílou a černou. Toužící po bíle, podporujete černou a strachem z černé paralyzujete bílou. Nástroj, jak z toho ven, je Ticho. Ve všech rovinách. Jen tak uslyšíte hlas živlů, hlas Merlina. To je první krok. To samo o sobě ale nestačí. Následují další. A to jsou činy. Bez převzetí zodpovědnosti za to, jak vypadá tvář světa, to ale není možné. A je velmi těžké, možná přímo i nemožné se v tomto orientovat. Královna Nebe – Božská matka je připravena vám pomoci. Bez toho, aniž dojde ke smíření s matkami, nebude možné tuto pomoc navnímat. A je to právě Královna Nebe, která znovuoživí vaše mužské hole. Děloha matky, děloha Matky Země. Musíte se rozhodnout pro některou z nich. Stálá regrese vašeho vývoje k matkám nebo posun kupředu.

MILOVNÍK

Opravdový milovník mizí z vašich životů. Stává se legendou, nad kterou se shovívavě usmíváte. Vedete vnitřní rozhovory, ve smyslu, kdybych měl příležitost dejte mi ji a já vám ukáži. Víte přesně jak má co vypadat, ale jste paralyzováni strachem ze selhání, strachem z toho, že by to po vás mohl někdo chtít. Nejlépe vlastní žena. Nevnímejte tato slova jako tvrdá, ale burcující. Odevzdáváte svá sperma k výzkumům, prodáváte je do bezejmenné databanky. Vaši synové a dcery, chodící s nálepkou otec ze zkumavky. Hluboká bolest milovníka svazuje vás všechny muže. Kdyby se změnila kvalita milování u 30 procent párů, svět by se posunul kvantovým skokem kupředu vzhůru. Jsou to ale často nezpracované stíny žen, které vás svazují. Stejně tak jako nezpracované stíny vašeho vlastního ženského principu. Přeměňte energii dobyvatele ve smyslu ber, kde ber, v energii vědomého muže, vědomého v tom, že pozná, kdy jde se svou mužskou silou do slevomatu. Milovník, uvědomující si sílu, která se v tomto skrývá. Milovník ve svých skutečných kvalitách není rozpoznatelný ženou dnešní doby. Zůstává osamělým, rozpoznaným, až když je ztracen. Smíření nachází v kontaktu s králem, bojovníkem, mágem. A je to vzájemné. Ani žena žijící své skutečné kvality, není viditelná pro muže. A je to právě osvobozený pramen panny, který navnímá penis milovníka. Přišel čas ukončit žití v oddělenosti božského a lidského, upřednostňující božské před lidským. A tak, jak pramen panny žije skrze setkání s penisem muže a obráceně, tak i božské ve spojení s lidským dostává novou kvalitu a lidské ve spojení s božským také.

Přišel čas, dát úctu svému králi, bojovníkovi, mágovi, milovníkovi. Nezávisle na tom, v jakých jsou kvalitách. Kvantové posuny jsou možné.

Jak toto uchopit, jak se k tomuto postavit? Modlitbou a správně uchopeným bodem zlomu.

Modlitba:

Děkuji za to, že má připravenost milovat, mě přenáší přes ohraničení minulosti.

Bod zlomu je nevyhnutelný. Dle mého názoru, ale musí přijít zevnitř. Prakticky to znamená, že se rozhodnu, staré vzorce oběti, agresora již nepodporovat. K tomu je zapotřebí použít správnou sílu agresivity, která pomůže postavit se čelem svému mechanismu vnitřního soudce. O tom, jestli nádoby souzení sebe a druhých, obžalovávání sebe i druhých, viny a trestu jsou již naplněny, rozhodnete jen vy sami. Vaše rozhodnutí se stane bodem zlomu.

K provedení vašeho rozhodnutí budete muset použít správnou dávku agrese. Mečem bojovníka osekat staré kořeny, které již nejsou schopny přijímat životadárnou vodu, s moudrostí krále odstranit staré větve, které již nenesou žádné plody a milovníkem uzdravit sami sebe. Sama Matka Země čeká, až se k ní obrátíte o pomoc a ona uzdraví vašeho mága. Pomůže mu navázat spojení se živly v jeho vnitřní krajině a rozpomenout se, jak živly utváří člověka. Vnímám, že je zapotřebí připomenout již jednou napsané.

Dokud nebudeme schopni žít rovnováhu živlů, nebudeme vědomými tvůrci životů, ve kterých budeme opravdu šťastní. A nerovnováhu v živlech i nadále budeme vysílat do vnějšího a hned se nám to nazrcadlí. Většinu dne trávíme ve svých a počítačových hlavách (vzduch), v dohadech, bojích, válkách (oheň). Emoce – vodu, vyjadřovat neumíme a se Zemí nejsme spjati. Bojíme se svých myšlenek, ty nás začínají ovládat a my se stáváme bezmocnými, tak jako jsme bezmocní po přejití uragánu.

Poselství Laďky Paterko, které jsem si vzala pro svůj bod zlomu.

Božství je touha obsáhnout Dobro. A všechny páky nasadím proto, abych se stala dobrým člověkem. A prosím své duchovní průvodce o pomoc.

Pohlaďte Zemi, napište přímo na ní váš osobní děkovný dopis. A potom zkuste napsat předchozí věty, pakliže se s nimi ztotožňujete.

A tak jsem to udělala a Ona mě objala a hladila. Král Bojovník Mág Milovník Panna Matka Čarodějka Vědma, všichni najednou byli přítomni. Mléčná dráha proudila do mě jak světelná řeka a otevřela mé vnímání pro náruč Boha. Byla jsem doma. V náruči Matky Země a Boha Otce. Oddělenost Božského a lidského nastalo jen v našich myslích a my tak začali žít. Bůh Otec a matka Země se nikdy neodpojily a všechny živé formy kromě nás lidí to věděly a přežily. Čeká se jen na nás.

SPOJENÍM BOŽSKÉHO A LIDSKÉHO V NÁS ZAČÍNÁME VNÍMAT DARY KAŽDODENNOSTI